Tytuł szkolenia

Angielski - Umiejętności przydatne podczas rozmów telefonicznych (poziom średniozaawansowany)

Termin

20-04-2020, 21-04-2020, 22-04-2020

Termin

20-22.04.2020

Czas trwania

20 godzin dydaktycznych

(3 dni zajęć), godz. 10:00-15:30

Forma zajęć

Warsztaty praktyczne o charakterze aktywizacji. Wszechstronna komunikacja, praca w parach i indywidualnie, zróżnicowane ćwiczenia.

Liczba uczestników

6-11 osób

Koszt

680.00 PLN

Prowadzący

Marek Janik

Adresat

Osoby, które prowadzą rozmowy telefoniczne po angielsku i pragną nabrać pewności siebie w efektywnym porozumiewaniu się i profesjonalnym użyciu telefonu uwzględniając zagadnienie formalności.

Cele

Opanowanie posługiwania się telefonem i mailem jako narzędziem w biurze i prywatnie. Poznanie i utrwalenie struktur i słownictwa oraz ograniczanie bariery językowej typowej w sytuacjach telefonicznych. Zwrócenie uwagi na formalność wypowiedzi. Problem time management i jak radzić sobie z brakiem czasu i utrudnieniem typu: „oni mówią za szybko i niewyraźnie”.

Program

Formy gramatyczne, leksykalne i struktury, przykłady audio i ćwiczenia utrwalające, różne typy rozmów tel. i zasady ich prowadzenia. Różnice języka mniej i bardziej formalnego, właściwe szablony zwrotów (copy-and-paste). Kilka przydatnych praktycznych uwag psychologicznych.