Zakres szkolenia

Kursy semestralne

Tytuł szkolenia

Angielski - Put your message across – jak mówić poprawnie, klarownie i płynnie? (poziom średniozaawansowany) grupa B

Termin

04-03-2019, 05-03-2019, 06-03-2019, 07-03-2019, 08-03-2019, 09-03-2019, 10-03-2019, 11-03-2019, 12-03-2019, 13-03-2019, 14-03-2019, 15-03-2019, 16-03-2019, 17-03-2019, 18-03-2019, 19-03-2019, 20-03-2019, 21-03-2019, 22-03-2019, 23-03-2019, 24-03-2019, 25-03-2019, 26-03-2019, 27-03-2019, 28-03-2019, 29-03-2019, 30-03-2019, 31-03-2019, 01-04-2019, 02-04-2019, 03-04-2019, 04-04-2019, 05-04-2019, 06-04-2019, 07-04-2019, 08-04-2019, 09-04-2019, 10-04-2019, 11-04-2019, 12-04-2019, 13-04-2019, 14-04-2019, 15-04-2019, 16-04-2019, 17-04-2019, 18-04-2019, 19-04-2019, 20-04-2019, 21-04-2019, 22-04-2019, 23-04-2019, 24-04-2019, 25-04-2019, 26-04-2019, 27-04-2019, 28-04-2019, 29-04-2019, 30-04-2019, 01-05-2019, 02-05-2019, 03-05-2019, 04-05-2019, 05-05-2019, 06-05-2019, 07-05-2019, 08-05-2019, 09-05-2019, 10-05-2019, 11-05-2019, 12-05-2019, 13-05-2019, 14-05-2019, 15-05-2019, 16-05-2019, 17-05-2019, 18-05-2019, 19-05-2019, 20-05-2019, 21-05-2019, 22-05-2019, 23-05-2019, 24-05-2019, 25-05-2019, 26-05-2019, 27-05-2019, 28-05-2019, 29-05-2019, 30-05-2019, 31-05-2019, 01-06-2019, 02-06-2019, 03-06-2019, 04-06-2019, 05-06-2019, 06-06-2019, 07-06-2019, 08-06-2019, 09-06-2019, 10-06-2019, 11-06-2019, 12-06-2019

Termin

4.03-12.06.2019 r.

Czas trwania

50 godzin dydaktycznych

środa w godz. 14:00-15:30 i piątek w godz. 8:00-9:30

 

Forma zajęć

Praktyczne zadania rozwijające sztukę komunikacji. Praca w parach lub małych grupach, a także dyskusje na forum grupy

Liczba uczestników

6-12 osób

Koszt

1090.00 PLN

Prowadzący

Joanna Bereś

Adresat

Pracownicy administracji publicznej chcący doskonalić swoje umiejętności komunikowania się werbalnie

Cele

Rozwój umiejętności komunikacyjnych; m.in. formułowanie jasnych i poprawnych wypowiedzi
z zachowaniem naturalnej płynności  w sytuacjach formalnych i nieformalnych

Program

Zakres tematyki dotyczy pracy urzędnika, zagadnień społecznych i gospodarczych, a także spraw dnia codziennego