Zakres szkolenia

Prawo pracy i HR

Tytuł szkolenia

Budowanie wizerunku urzędu jako pracodawcy (employer branding)

Termin

02-04-2020

Termin

2.04.2020

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

mini-wykłady, ćwiczenia indywidualne oraz zespołowe, dyskusje, studia przypadków

Liczba uczestników

15

Koszt

590.00 PLN

Adresat

  • pracownicy działów kadr
  • kadra kierownicza wszystkich szczebli

Cele

Podniesienie poziomu znajomości pojęcia employer brandingu oraz jego znaczenia dla pozyskiwania i zatrzymywania wartościowych pracowników.

Efekty szkolenia

opracowanie katalogu działań niezbędnych dla budowania wizerunku urzędu jako atrakcyjnego miejsca pracy

Program

  • Budowanie wizerunku pracodawcy jako odpowiedź na wyzwania współczesnego rynku pracy
  • Wewnętrzny a zewnętrzny employer branding
  • Czynniki przesądzające o atrakcyjności pracodawcy
  • Rekrutacja i selekcja pracowników jako kluczowy element budowania wizerunku
  • Etapy opracowywania wizerunku pracodawcy – model MASTER
  • Pojęcie employer value proposition (EVP)
  • Pięć filarów EVP
  • Sposób konstruowania oferty EVP