Tytuł szkolenia

Briefowanie decydentów

Termin

30-10-2018

Termin

30.10.2018

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

warsztat

Liczba uczestników

12

Koszt

590.00 PLN

Prowadzący

Adam Kowalik

Adresat

 • Warsztat jest dedykowany osobom przeprowadzającym briefingi dla decydentów i chcącym to robić jeszcze lepiej, czyli tak aby rzeczywiście dotrzeć do decydentów ze swoim przekazem i osiągnąć swój cel
 • Z warsztatu skorzystają także osoby, które dotąd nie przeprowadzały briefingów, ale w najbliższym czasie staną przed takim wyzwaniem. 

Cele

Briefing jest krytycznym etapem prac i od niego potrafią w dużej mierze zależeć efekty wielotygodniowej pracy. Celem warsztatu jest rozwinięcie umiejętności prowadzenia briefingów dla decydentów poprzez ćwiczenia oraz poznanie dobrych i złych praktyk. Celem warsztatu nie jest natomiast rozwinięcie ogólnych umiejętności w zakresie prezentacji.

Efekty szkolenia

Po ukończeniu tego warsztatu uczestnik będzie:

 • wiedział, jak się przygotować do briefingu
 • potrafił przeprowadzić profesjonalny briefing dla decydentów
 • znał dobre i złe praktyki w briefowaniu decydentów

Program

Część I: dobre i złe praktyki w briefowaniu decydentów

 • Perspektywa: ma ogromne znaczenie więc od tego „zaczynamy”
 • Treść: to „tylko” końcowa faza czegoś znacznie większego
 • Struktura: najpierw „dobre” zrozumienie a potem raportowanie
 • Wygląd: komunikacja wizualna ma „pewne” znaczenie
 • Dialog: te krytyczne 5-30 minut, które mogą „decydować” o wszystkim

 

Część II: briefowanie decydentów w praktyce

 • Przygotowanie krótkich, indywidualnych briefingów na dowolny temat – preferowana tematyka zawodowa, ale bez konieczności ujawniania wrażliwych detali
 • Przeprowadzenie briefingu (do 5 minut) w przyjaznym i bezpiecznym środowisku (na forum uczestników warsztatu)
 • Omówienie przeprowadzonych briefingów pod kątem wniosków na przyszłość (auto-refleksja osoby briefującej, informacja zwrotna od słuchaczy, rekomendacje ze strony prowadzącego).
 • Podsumowanie dobrych praktyk oraz lessons learned