Tytuł szkolenia

Branding narodowy i kształtowanie pozytywnego wizerunku państwa przy użyciu narzędzie Web 2.0

Termin

19-03-2020

Termin

19.03.2020

Czas trwania

9 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy), godz. 9.00-17.00

Forma zajęć

konwersatorium

Liczba uczestników

15

Koszt

570.00 PLN

Prowadzący

Malwina Popiołek

Adresat

 • urzędnicy
 • pracownicy biur prasowych
 • osoby pełniące funkcje publiczne

Cele

Zapoznanie uczestników z zagadnieniami dot. wykorzystania mediów społecznościowych w procesach związanych z tzw. brandingiem narodowym czyli kształtowaniem pozytywnego wizerunku kraju.

Efekty szkolenia

 • wiedza nt. brandingu narodowego jak i sposób codziennej jej aktywności w mediach społecznościowych
 • uzyskanie wiedzy nt. e-marki narodowej, umiejętność rozróżnienia takich pojęć jak: wizerunek, renoma i reputacja kraju
 • umiejętność korzystania z narzędzi Web 2.0 w taki sposób, aby kształtować pozytywne skojarzenia dot. kraju
 • uzyskanie świadomości jakie rolę i jakie funkcje pełnią media społecznościowe we współczesnym społeczeństwie oraz jak ważne jest stałe doskonalenie swoich e-umiejętności i e-kompetencji uniknąć najczęściej popełnianych błędów

Program

 • Istota i znaczenie brandingu narodowego – kształtowanie pozytywnego wizerunku kraju
 • E-marka Polski na tle innych krajów
 • Rola mediów społecznościowych w rozwijaniu relacji z otoczeniem i kształtowaniu pozytywnej marki państwa
 • Rola mediów społecznościowych w procesie rozpowszechniania i pozyskiwania informacji istotnej z punktu widzenia obywateli
 • Wykorzystanie Facebooka, Twittera, YouTube i innych mediów społecznościowych na potrzeby brandingu narodowego – studia przypadków
 • Netykieta i zasady właściwego zachowania w mediach społecznościowych
 • Praktyczne wskazówki dot. użytkowania  Web 2.0 dla potrzeb brandingu narodowego