Zakres szkolenia

Zarządzanie projektami

Tytuł szkolenia

Badania potrzeb i testy użyteczności - jak tworzyć usługi, których chcą odbiorcy

Termin

15-02-2022

Termin

15.02.2022

Czas trwania

7 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy), godz. 9.00-15.00

Forma zajęć

Szkolenie online. Warsztat z elementami wykładu

Liczba uczestników

16

Koszt

420.00 PLN

Adresat

 • Kierownicy działów odpowiadających za obsługę klientów w instytucjach
 • Osoby zaangażowane w planowanie i realizowanie nowych usług cyfrowych w administracji publicznej
 • Osoby odpowiadające za komunikację w instytucjach publicznych

Cele

Warsztat ma pokazać uczestnikom, jak duże znaczenie dla powodzenia projektów mają badania potrzeb oraz testy użyteczności. Na koniec zajęć uczestnicy powinni wiedzieć, w jaki sposób sami, szybko i sprawnie, mogą sprawdzać koncepcje i testować użyteczność swoich rozwiązań, tak aby mieć pewność, że budują coś, co odpowiada na potrzeby użytkowników.

Efekty szkolenia

Uczestnicy:

 • wiedzą, czym jest projektowanie doświadczeń użytkownika (ux)
 • wiedzą, jak badać i testować koncepcje i rozwiązania z użytkownikami
 • znają i potrafią stosować wybrane metody badawcze w procesie projektowym
 • potrafią ułożyć scenariusz prostego badania potrzeb metodą IDI (indywidualne badanie pogłębione) 
 • potrafią przeprowadzić proste testy użyteczności 
 • znają i potrafią korzystać z narzędzi syntezy wyników badań: persony, mapy empatii
 • potrafią rekrutować uczestników do badań

 

Program

 • Wprowadzenie: czym jest projektowanie doświadczeń
 • Przygotowanie do badania potrzeb - jak rekrutować
 • Budowa scenariusza badawczego
 • Prowadzenie badania - jak rozmawiać 
 • Synteza - jak wyciągać wnioski
 • Czym jest użyteczność
 • Przegląd metod testowania użyteczności
 • Przygotowanie do testów - scenariusze użycia
 • Prowadzenie testów użyteczności