Zakres szkolenia

Programy kształcenia

Tytuł szkolenia

ARGO TOP PUBLIC EXECUTIVE – Zagraniczne programy kształcenia dla kadry zarządzającej administracji publicznej

Termin

03-12-2018, 04-12-2018, 05-12-2018, 06-12-2018, 07-12-2018, 08-12-2018, 09-12-2018, 10-12-2018, 11-12-2018, 12-12-2018, 13-12-2018, 14-12-2018, 15-12-2018, 16-12-2018, 17-12-2018, 18-12-2018, 19-12-2018, 20-12-2018, 21-12-2018, 22-12-2018, 23-12-2018, 24-12-2018, 25-12-2018, 26-12-2018, 27-12-2018, 28-12-2018, 29-12-2018, 30-12-2018, 31-12-2018, 01-01-2019, 02-01-2019, 03-01-2019, 04-01-2019, 05-01-2019, 06-01-2019, 07-01-2019, 08-01-2019, 09-01-2019, 10-01-2019, 11-01-2019, 12-01-2019, 13-01-2019, 14-01-2019, 15-01-2019, 16-01-2019, 17-01-2019, 18-01-2019, 19-01-2019, 20-01-2019, 21-01-2019, 22-01-2019, 23-01-2019, 24-01-2019, 25-01-2019, 26-01-2019, 27-01-2019, 28-01-2019, 29-01-2019, 30-01-2019, 31-01-2019, 01-02-2019, 02-02-2019, 03-02-2019, 04-02-2019, 05-02-2019, 06-02-2019, 07-02-2019, 08-02-2019, 09-02-2019, 10-02-2019, 11-02-2019, 12-02-2019, 13-02-2019, 14-02-2019, 15-02-2019, 16-02-2019, 17-02-2019, 18-02-2019, 19-02-2019, 20-02-2019, 21-02-2019, 22-02-2019, 23-02-2019, 24-02-2019, 25-02-2019, 26-02-2019, 27-02-2019, 28-02-2019, 01-03-2019, 02-03-2019, 03-03-2019, 04-03-2019, 05-03-2019, 06-03-2019, 07-03-2019, 08-03-2019, 09-03-2019, 10-03-2019, 11-03-2019, 12-03-2019, 13-03-2019, 14-03-2019, 15-03-2019, 16-03-2019, 17-03-2019, 18-03-2019, 19-03-2019, 20-03-2019, 21-03-2019, 22-03-2019, 23-03-2019, 24-03-2019, 25-03-2019, 26-03-2019, 27-03-2019, 28-03-2019, 29-03-2019, 30-03-2019, 31-03-2019, 01-04-2019, 02-04-2019, 03-04-2019, 04-04-2019, 05-04-2019, 06-04-2019, 07-04-2019, 08-04-2019, 09-04-2019, 10-04-2019, 11-04-2019, 12-04-2019, 13-04-2019, 14-04-2019, 15-04-2019, 16-04-2019, 17-04-2019, 18-04-2019, 19-04-2019, 20-04-2019, 21-04-2019, 22-04-2019, 23-04-2019, 24-04-2019, 25-04-2019, 26-04-2019, 27-04-2019, 28-04-2019, 29-04-2019, 30-04-2019, 01-05-2019, 02-05-2019, 03-05-2019, 04-05-2019, 05-05-2019, 06-05-2019, 07-05-2019, 08-05-2019, 09-05-2019, 10-05-2019, 11-05-2019, 12-05-2019, 13-05-2019, 14-05-2019, 15-05-2019, 16-05-2019, 17-05-2019, 18-05-2019, 19-05-2019, 20-05-2019, 21-05-2019, 22-05-2019, 23-05-2019, 24-05-2019, 25-05-2019, 26-05-2019, 27-05-2019, 28-05-2019, 29-05-2019, 30-05-2019, 31-05-2019, 01-06-2019, 02-06-2019, 03-06-2019, 04-06-2019, 05-06-2019, 06-06-2019, 07-06-2019, 08-06-2019, 09-06-2019, 10-06-2019, 11-06-2019, 12-06-2019, 13-06-2019, 14-06-2019, 15-06-2019, 16-06-2019, 17-06-2019, 18-06-2019, 19-06-2019, 20-06-2019, 21-06-2019, 22-06-2019, 23-06-2019, 24-06-2019, 25-06-2019, 26-06-2019, 27-06-2019, 28-06-2019, 29-06-2019, 30-06-2019, 01-07-2019, 02-07-2019, 03-07-2019, 04-07-2019, 05-07-2019, 06-07-2019, 07-07-2019, 08-07-2019, 09-07-2019, 10-07-2019, 11-07-2019, 12-07-2019, 13-07-2019, 14-07-2019, 15-07-2019, 16-07-2019, 17-07-2019, 18-07-2019, 19-07-2019, 20-07-2019, 21-07-2019, 22-07-2019, 23-07-2019, 24-07-2019, 25-07-2019, 26-07-2019, 27-07-2019, 28-07-2019, 29-07-2019, 30-07-2019, 31-07-2019, 01-08-2019, 02-08-2019, 03-08-2019, 04-08-2019, 05-08-2019, 06-08-2019, 07-08-2019, 08-08-2019, 09-08-2019, 10-08-2019, 11-08-2019, 12-08-2019, 13-08-2019, 14-08-2019, 15-08-2019, 16-08-2019, 17-08-2019, 18-08-2019, 19-08-2019, 20-08-2019, 21-08-2019, 22-08-2019, 23-08-2019, 24-08-2019, 25-08-2019, 26-08-2019, 27-08-2019, 28-08-2019, 29-08-2019, 30-08-2019, 31-08-2019, 01-09-2019, 02-09-2019, 03-09-2019, 04-09-2019, 05-09-2019, 06-09-2019, 07-09-2019, 08-09-2019, 09-09-2019, 10-09-2019, 11-09-2019, 12-09-2019, 13-09-2019, 14-09-2019, 15-09-2019, 16-09-2019, 17-09-2019, 18-09-2019, 19-09-2019, 20-09-2019, 21-09-2019, 22-09-2019, 23-09-2019, 24-09-2019, 25-09-2019, 26-09-2019, 27-09-2019, 28-09-2019, 29-09-2019, 30-09-2019, 01-10-2019, 02-10-2019, 03-10-2019, 04-10-2019, 05-10-2019, 06-10-2019, 07-10-2019, 08-10-2019, 09-10-2019, 10-10-2019, 11-10-2019, 12-10-2019, 13-10-2019, 14-10-2019, 15-10-2019, 16-10-2019, 17-10-2019, 18-10-2019, 19-10-2019, 20-10-2019, 21-10-2019, 22-10-2019, 23-10-2019, 24-10-2019, 25-10-2019, 26-10-2019, 27-10-2019, 28-10-2019, 29-10-2019, 30-10-2019, 31-10-2019, 01-11-2019, 02-11-2019, 03-11-2019, 04-11-2019, 05-11-2019, 06-11-2019, 07-11-2019, 08-11-2019, 09-11-2019, 10-11-2019, 11-11-2019, 12-11-2019, 13-11-2019, 14-11-2019, 15-11-2019, 16-11-2019, 17-11-2019, 18-11-2019, 19-11-2019, 20-11-2019, 21-11-2019, 22-11-2019, 23-11-2019, 24-11-2019, 25-11-2019, 26-11-2019, 27-11-2019, 28-11-2019, 29-11-2019, 30-11-2019, 01-12-2019, 02-12-2019

Termin

grudzień 2018 - grudzień  2019

Forma zajęć

w formule Master of Public Administration, przy wykorzystaniu harvardzkiej metody studium przypadku, stosowanej przez IESE Business School w kształceniu najwyższej kadry menedżerskiej w sektorze prywatnym oraz publicznym; jest odpowiednikiem kursów AMP (Advanced Management Program), skierowanym do pracowników sfery publicznej

Liczba uczestników

60 osób

Adresat

 • przedstawiciele kadry zarządzającej instytucji administracji publicznej (podsekretarze stanu, dyrektorzy generalni, dyrektorzy i zastępcy dyrektorów departamentów, biur, wydziałów, itp.), dysponujący bogatym portfelem kompetencji zawodowych, a jednocześnie wykazujący potrzebę rozwijania umiejętności przywódczych, komunikacyjnych i zarządczych, wynikających z aktualnych zadań w miejscu pracy

Cele

 • wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej administracji publicznej na rzecz efektywnego wprowadzania najlepszych praktyk w zakresie zarządzania sprawami publicznymi.  Działania realizowane będą w trzech wymiarach

Program

 • Uwzględnia potrzeby najwyższej kadry zarządzającej administracji publicznej w zakresie rozwijania kompetencji przywódczych, zarządczych i negocjacyjnych
 • Przewiduje eksperckie kształcenie menedżerów administracji publicznej w wymiarze 160 godz. dydaktycznych w zakresie ww. kompetencji z uwzględnieniem następujących zagadnień:  
  • Etyka w zarządzaniu sprawami publicznymi
  • Komunikacja i negocjacje
  • Kontrola i nadzór w sektorze publicznym
  • Zarządzanie kryzysowe
  • Zarządzanie strategiczne
  • Zarządzanie zespołem
  • Zarządzanie makroekonomiczne i finanse dla menedżera
  • Zarządzanie projektami
  • Zarządzanie zmianą
  • Metodologia – wprowadzenie do metody case study
  • Szkoleniowe gry strategiczne

Projekt wdrażany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa: IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie: 4.2. programy mobilności ponadnarodowej.

Projekt realizowany w partnerstwie z IESE Business School (Hiszpania)

Więcej informacji: www.argo.ksap.gov.pl