Zakres szkolenia

Kursy semestralne

Tytuł szkolenia

Arabski dla początkujących (NOWOŚĆ) (poziom zerowy)

Termin

19-09-2018, 20-09-2018, 21-09-2018, 22-09-2018, 23-09-2018, 24-09-2018, 25-09-2018, 26-09-2018, 27-09-2018, 28-09-2018, 29-09-2018, 30-09-2018, 01-10-2018, 02-10-2018, 03-10-2018, 04-10-2018, 05-10-2018, 06-10-2018, 07-10-2018, 08-10-2018, 09-10-2018, 10-10-2018, 11-10-2018, 12-10-2018, 13-10-2018, 14-10-2018, 15-10-2018, 16-10-2018, 17-10-2018, 18-10-2018, 19-10-2018, 20-10-2018, 21-10-2018, 22-10-2018, 23-10-2018, 24-10-2018, 25-10-2018, 26-10-2018, 27-10-2018, 28-10-2018, 29-10-2018, 30-10-2018, 31-10-2018, 01-11-2018, 02-11-2018, 03-11-2018, 04-11-2018, 05-11-2018, 06-11-2018, 07-11-2018, 08-11-2018, 09-11-2018, 10-11-2018, 11-11-2018, 12-11-2018, 13-11-2018, 14-11-2018, 15-11-2018, 16-11-2018, 17-11-2018, 18-11-2018, 19-11-2018, 20-11-2018, 21-11-2018, 22-11-2018, 23-11-2018, 24-11-2018, 25-11-2018, 26-11-2018, 27-11-2018, 28-11-2018, 29-11-2018, 30-11-2018, 01-12-2018, 02-12-2018, 03-12-2018, 04-12-2018, 05-12-2018, 06-12-2018, 07-12-2018, 08-12-2018, 09-12-2018, 10-12-2018, 11-12-2018, 12-12-2018, 13-12-2018, 14-12-2018, 15-12-2018, 16-12-2018, 17-12-2018

Termin

19.09-17.12.2018

Czas trwania

50 godzin dydaktycznych

(poniedziałek w godz. 15:20-16:50 i środa w godz. 15:40-17:10)

Forma zajęć

Liczne ćwiczenia grupowe i indywidualne wspomagające rozwój wszystkich sprawności językowych wsparte przykładami z życia codziennego - formy grzecznościowe, powitanie i pożegnanie, przedstawianie siebie i formułowanie podstawowych pytań

Liczba uczestników

6-12

Koszt

990.00 PLN

Adresat

Osoby, które chcą rozpocząć naukę języka arabskiego w związku z wykonywanymi obowiązkami zawodowymi, współpracujący z podmiotami arabskimi

Cele

Rozwinięcie jednocześnie czterech kompetencji językowych tzn.: rozumienia ze słuchu, wypowiedzi ustnej, rozumienia tekstu czytanego oraz pisania na poziomie podstawowym

Program

Poznanie alfabetu (ćwiczenie rozpoznawania i wymowy trudnych dźwięków) oraz podstawowych zagadnień gramatycznych, w tym m.in.: tworzenie zdań imiennych, rodzaj żeński, status constructus, system przypadków, wyrażanie przynależności, liczba mnoga oraz fleksja czasownika
w czasie teraźniejszym. Współczesny literacki język arabski (Modern Standard Arabic) będący lingua franca dzisiejszego świata arabskiego. Kurs ma stanowić solidną podstawę do kontynuacji nauki języka arabskiego.