Zakres szkolenia

Kursy semestralne

Tytuł szkolenia

Angielski_Więcej słownictwa, mniej słownika. More vocabulary with less dictionary work. (poziom średniozaawansowany niższy) ONLINE LIVE

Termin

15-09-2021, 16-09-2021, 17-09-2021, 18-09-2021, 19-09-2021, 20-09-2021, 21-09-2021, 22-09-2021, 23-09-2021, 24-09-2021, 25-09-2021, 26-09-2021, 27-09-2021, 28-09-2021, 29-09-2021, 30-09-2021, 01-10-2021, 02-10-2021, 03-10-2021, 04-10-2021, 05-10-2021, 06-10-2021, 07-10-2021, 08-10-2021, 09-10-2021, 10-10-2021, 11-10-2021, 12-10-2021, 13-10-2021, 14-10-2021, 15-10-2021, 16-10-2021, 17-10-2021, 18-10-2021, 19-10-2021, 20-10-2021, 21-10-2021, 22-10-2021, 23-10-2021, 24-10-2021, 25-10-2021, 26-10-2021, 27-10-2021, 28-10-2021, 29-10-2021, 30-10-2021, 31-10-2021, 01-11-2021, 02-11-2021, 03-11-2021, 04-11-2021, 05-11-2021, 06-11-2021, 07-11-2021, 08-11-2021, 09-11-2021, 10-11-2021, 11-11-2021, 12-11-2021, 13-11-2021, 14-11-2021, 15-11-2021, 16-11-2021, 17-11-2021, 18-11-2021, 19-11-2021, 20-11-2021, 21-11-2021, 22-11-2021, 23-11-2021, 24-11-2021, 25-11-2021, 26-11-2021, 27-11-2021, 28-11-2021, 29-11-2021, 30-11-2021, 01-12-2021, 02-12-2021, 03-12-2021, 04-12-2021, 05-12-2021, 06-12-2021, 07-12-2021, 08-12-2021, 09-12-2021, 10-12-2021, 11-12-2021, 12-12-2021, 13-12-2021, 14-12-2021, 15-12-2021, 16-12-2021, 17-12-2021

Termin

15.09-17.12.2021 r.

Czas trwania

50 godzin dydaktycznych

poniedziałek i środa w godz. 15:00-16:30

Forma zajęć

Zajęcia praktyczne z wykorzystaniem multimediów. Praca ze zróżnicowanymi materiałami autentycznymi i profesjonalnymi. Różnorodne aktywizujące formy pracy z przykładami multimedialnymi.

Liczba uczestników

6-9 osób

Koszt

1090.00 PLN

Prowadzący

Marek Janik

Adresat

Osoby na poziomie B1+, które chcą zrozumieć zasady tworzenia słów po angielsku i  przez to ograniczyć dyskomfort związany z brakiem słownictwa. Jest to zarówno kontynuacja kursu wakacyjnego, jak i propozycja dla innych, którzy chcą zrozumieć sposoby dochodzenia do znaczenia słów.

Cele

Udoskonalenie rozumienia logiki zdania i całości (pozornie) trudnej wypowiedzi.  Praca nad umiejętnością dochodzenia do znaczenie wypowiedzi, dokumentów, krótkiego filmu, relacji ze zdarzenia etc. i poradzenia sobie z rzekomo „trudnymi słowami”.   

Program

Praca nad słownictwem w formie przyjaznej dla uczestników (bogate listy słownictwa na każdych zajęciach). Przydatne uwagi praktyczne co do słowotwórstwa i struktur językowych.