Zakres szkolenia

Kursy semestralne

Tytuł szkolenia

Angielski_Watch your grammar (poziom średniozaawansowany niższy) ONLINE LIVE

Termin

15-09-2021, 16-09-2021, 17-09-2021, 18-09-2021, 19-09-2021, 20-09-2021, 21-09-2021, 22-09-2021, 23-09-2021, 24-09-2021, 25-09-2021, 26-09-2021, 27-09-2021, 28-09-2021, 29-09-2021, 30-09-2021, 01-10-2021, 02-10-2021, 03-10-2021, 04-10-2021, 05-10-2021, 06-10-2021, 07-10-2021, 08-10-2021, 09-10-2021, 10-10-2021, 11-10-2021, 12-10-2021, 13-10-2021, 14-10-2021, 15-10-2021, 16-10-2021, 17-10-2021, 18-10-2021, 19-10-2021, 20-10-2021, 21-10-2021, 22-10-2021, 23-10-2021, 24-10-2021, 25-10-2021, 26-10-2021, 27-10-2021, 28-10-2021, 29-10-2021, 30-10-2021, 31-10-2021, 01-11-2021, 02-11-2021, 03-11-2021, 04-11-2021, 05-11-2021, 06-11-2021, 07-11-2021, 08-11-2021, 09-11-2021, 10-11-2021, 11-11-2021, 12-11-2021, 13-11-2021, 14-11-2021, 15-11-2021, 16-11-2021, 17-11-2021, 18-11-2021, 19-11-2021, 20-11-2021, 21-11-2021, 22-11-2021, 23-11-2021, 24-11-2021, 25-11-2021, 26-11-2021, 27-11-2021, 28-11-2021, 29-11-2021, 30-11-2021, 01-12-2021, 02-12-2021, 03-12-2021, 04-12-2021, 05-12-2021, 06-12-2021, 07-12-2021, 08-12-2021, 09-12-2021, 10-12-2021, 11-12-2021, 12-12-2021, 13-12-2021, 14-12-2021, 15-12-2021, 16-12-2021, 17-12-2021

Termin

15.09-17.12.2021 r.

Czas trwania

50 godzin dydaktycznych

środa godz. 14:00-15:30 i piątek godz. 8:00-9:30

Forma zajęć

Omówienie i analiza wybranych struktur w formie krótkiej prezentacji. Praca indywidualna, w parach lub wspólna na forum grupy.

Liczba uczestników

6-9 osób

Koszt

1090.00 PLN

Prowadzący

Joanna Bereś

Adresat

Osoby chcące doskonalić poprawność i precyzję wypowiedzi, ze szczególnym uwzględnieniem używanych struktur gramatycznych.

Cele

Rozwój umiejętności komunikacyjnych; m.in. formułowanie jasnych i poprawnych wypowiedzi
z zachowaniem naturalnej płynności  w sytuacjach formalnych i nieformalnych.

Program

Przegląd ważnych, ale nie podstawowych struktur gramatycznych języka. Omówienie struktur gramatycznych, które sprawiają najwięcej kłopotów osobom znającym język na poziomie wyższym. Przedstawienie konkretnych struktur, a następnie zastosowanie ich w praktyce w ćwiczeniach praktycznych pisemnych i ustnych, tłumaczeniu tekstów (także mówionych).