Zakres szkolenia

Kursy semestralne

Tytuł szkolenia

Angielski_Understanding issues that matter - a content-based approach to learning English (poziom średniozaawansowany wyższy)

Termin

18-09-2020, 19-09-2020, 20-09-2020, 21-09-2020, 22-09-2020, 23-09-2020, 24-09-2020, 25-09-2020, 26-09-2020, 27-09-2020, 28-09-2020, 29-09-2020, 30-09-2020, 01-10-2020, 02-10-2020, 03-10-2020, 04-10-2020, 05-10-2020, 06-10-2020, 07-10-2020, 08-10-2020, 09-10-2020, 10-10-2020, 11-10-2020, 12-10-2020, 13-10-2020, 14-10-2020, 15-10-2020, 16-10-2020, 17-10-2020, 18-10-2020, 19-10-2020, 20-10-2020, 21-10-2020, 22-10-2020, 23-10-2020, 24-10-2020, 25-10-2020, 26-10-2020, 27-10-2020, 28-10-2020, 29-10-2020, 30-10-2020, 31-10-2020, 01-11-2020, 02-11-2020, 03-11-2020, 04-11-2020, 05-11-2020, 06-11-2020, 07-11-2020, 08-11-2020, 09-11-2020, 10-11-2020, 11-11-2020, 12-11-2020, 13-11-2020, 14-11-2020, 15-11-2020, 16-11-2020, 17-11-2020, 18-11-2020, 19-11-2020, 20-11-2020, 21-11-2020, 22-11-2020, 23-11-2020, 24-11-2020, 25-11-2020, 26-11-2020, 27-11-2020, 28-11-2020, 29-11-2020, 30-11-2020, 01-12-2020, 02-12-2020, 03-12-2020, 04-12-2020, 05-12-2020, 06-12-2020, 07-12-2020, 08-12-2020, 09-12-2020, 10-12-2020, 11-12-2020, 12-12-2020, 13-12-2020, 14-12-2020, 15-12-2020, 16-12-2020, 17-12-2020, 18-12-2020

Termin

18.09-18.12.2020 r.

Czas trwania

50 godzin dydaktycznych 

wtorek godz. 15:40-17:10 i czwartek godz. 14:00-15:30

Forma zajęć

Każdy z tematów będzie się rozpoczynał od zajęć wprowadzających, podczas których uczestnicy poznają kluczowe słownictwo i struktury językowe z nim związane. Kolejne zajęcia opierać się będą na artykułach prasowych, interesujących case studies lub nagraniach audiowizualnych stwarzających możliwość wykorzystania w praktyce poznanego słownictwa. Dyskusje, debaty, negocjacje, symulacje konferencji prasowych czy spotkań biznesowych

Liczba uczestników

6-12 osób

Koszt

1090.00 PLN

Prowadzący

Barbara Le Nart

Adresat

Pracownicy administracji, od których wymagana jest wiedza i wypowiadanie się na tematy główne współczesnego świata

Cele

Zwiększenie swobody i poprawności wypowiedzi ustnych na różne tematy poprzez wzbogacenie słownictwa specjalistycznego z zakresu polityki, dyplomacji, społeczeństwa, gospodarki, biznesu oraz stylu życia. Nacisk na eliminowanie tzw. kalek językowych oraz dążenie do wyrażania myśli w sposób zwięzły, zrozumiały i logiczny.  

Program

Kurs budowany jest w oparciu o interesujące zagadnienia społeczne, polityczne i gospodarcze. Przykłady omawianych tematów: the future of education and employment, self-development, business in the 21st century, B2B communication, legal issues, carriers: applying for jobs, successful job interviews, getting promoted, maintaining professional international relations