Tytuł szkolenia

Sound natural in English – mówimy i myślimy w języku angielskim na co dzień. (poziom średniozaawansowany niższy) ONLINE LIVE

Termin

02-03-2022, 03-03-2022, 04-03-2022, 05-03-2022, 06-03-2022, 07-03-2022, 08-03-2022, 09-03-2022, 10-03-2022, 11-03-2022, 12-03-2022, 13-03-2022, 14-03-2022, 15-03-2022, 16-03-2022, 17-03-2022, 18-03-2022, 19-03-2022, 20-03-2022, 21-03-2022, 22-03-2022, 23-03-2022, 24-03-2022, 25-03-2022, 26-03-2022, 27-03-2022, 28-03-2022, 29-03-2022, 30-03-2022, 31-03-2022, 01-04-2022, 02-04-2022, 03-04-2022, 04-04-2022, 05-04-2022, 06-04-2022, 07-04-2022, 08-04-2022, 09-04-2022, 10-04-2022, 11-04-2022, 12-04-2022, 13-04-2022, 14-04-2022, 15-04-2022, 16-04-2022, 17-04-2022, 18-04-2022, 19-04-2022, 20-04-2022, 21-04-2022, 22-04-2022, 23-04-2022, 24-04-2022, 25-04-2022, 26-04-2022, 27-04-2022, 28-04-2022, 29-04-2022, 30-04-2022, 01-05-2022, 02-05-2022, 03-05-2022, 04-05-2022, 05-05-2022, 06-05-2022, 07-05-2022, 08-05-2022, 09-05-2022, 10-05-2022, 11-05-2022, 12-05-2022, 13-05-2022, 14-05-2022, 15-05-2022, 16-05-2022, 17-05-2022, 18-05-2022, 19-05-2022, 20-05-2022, 21-05-2022, 22-05-2022, 23-05-2022, 24-05-2022, 25-05-2022, 26-05-2022, 27-05-2022, 28-05-2022, 29-05-2022, 30-05-2022, 31-05-2022, 01-06-2022, 02-06-2022, 03-06-2022, 04-06-2022, 05-06-2022, 06-06-2022, 07-06-2022, 08-06-2022, 09-06-2022, 10-06-2022

Termin

2.03 - 10.06.2022

Czas trwania

24 godziny dydaktyczne (12 lekcji po 90 minut)

środa w godz. 8:15 - 9:45

Forma zajęć

Ćwiczenie umiejętności mówienia i słuchania z wykorzystaniem materiałów

Liczba uczestników

6-9 osób

Koszt

850.00 PLN

Adresat

Pracownicy administracji publicznej, którzy potrzebują odświeżyć swoją znajomość języka angielskiego i chcą ją zacząć swobodnie stosować w praktyce.

Cele

Przypomnienie i zautomatyzowanie umiejętności posługiwania się podstawowymi strukturami gramatycznymi i słownictwem w różnych sytuacjach komunikacyjnych: rozmowy telefoniczne, konwersacje na żywo, udział w spotkaniach, prezentacjach, dyskusjach. Uświadomienie i wyeliminowanie typowych polskich błędów gramatycznych i leksykalnych z wypowiedzi w języku angielskim. Ćwiczenia poprawnej wymowy.

Program

  • Ćwiczenie funkcji językowych w różnych sytuacjach komunikacyjnych;
  • Zestawienie sposobów mówienia o teraźniejszości, przeszłości i przyszłości;
  • Umiejętne stosowanie przedimków a, an, 0, the;
  • Zapoznanie się z podstawowymi związkami wyrazowymi (collocations);
  • Ćwiczenie prawidłowej wymowy (pronunciation);
  • Najczęstsze błędy i sposoby ich unikania.