Tytuł szkolenia

Angielski_Science and public policy (poziom co najmniej średniozaawansowany wyższy) ONLINE LIVE

Termin

23-09-2021, 24-09-2021, 25-09-2021, 26-09-2021, 27-09-2021, 28-09-2021, 29-09-2021, 30-09-2021, 01-10-2021, 02-10-2021, 03-10-2021, 04-10-2021, 05-10-2021, 06-10-2021, 07-10-2021, 08-10-2021, 09-10-2021, 10-10-2021, 11-10-2021, 12-10-2021, 13-10-2021, 14-10-2021, 15-10-2021, 16-10-2021, 17-10-2021, 18-10-2021, 19-10-2021, 20-10-2021, 21-10-2021, 22-10-2021, 23-10-2021, 24-10-2021, 25-10-2021, 26-10-2021, 27-10-2021, 28-10-2021, 29-10-2021, 30-10-2021, 31-10-2021, 01-11-2021, 02-11-2021, 03-11-2021, 04-11-2021, 05-11-2021, 06-11-2021, 07-11-2021, 08-11-2021, 09-11-2021, 10-11-2021, 11-11-2021, 12-11-2021, 13-11-2021, 14-11-2021, 15-11-2021, 16-11-2021, 17-11-2021, 18-11-2021, 19-11-2021, 20-11-2021, 21-11-2021, 22-11-2021, 23-11-2021, 24-11-2021, 25-11-2021, 26-11-2021, 27-11-2021, 28-11-2021, 29-11-2021, 30-11-2021, 01-12-2021, 02-12-2021, 03-12-2021, 04-12-2021, 05-12-2021, 06-12-2021, 07-12-2021, 08-12-2021, 09-12-2021, 10-12-2021, 11-12-2021, 12-12-2021, 13-12-2021, 14-12-2021, 15-12-2021, 16-12-2021

Termin

23.09-16.12.2021 r. 

Czas trwania

24 godziny dydaktyczne (10,8 lekcji po 100 minut)

czwartek w godz. 14:00-15:40

Forma zajęć

Czytanie, oglądanie i słuchanie oryginalnych materiałów; elementy tłumaczeń; ćwiczenie sposobów wyrażania własnej opinii w trakcie dyskusji

Liczba uczestników

6-9 osób

Koszt

780.00 PLN

Prowadzący

James Richards

Adresat

Osoby (typowo, ale nie tylko pracownicy w administracji publicznej) zainteresowane problematyką jak wyżej i niżej.

Cele

Poprawa sprawności językowych urzędnika w kontakcie z anglojęzycznymi materiałami. Rozważenie i omówienie zagadnień w języku angielskim (ew. na podstawie tłumaczenia z polskiego).

Program

Nowe zagadnienia ze świata nauki najważniejsze dla rządów (horizon scanning / „black swans” to nie tylko COVID, itd.). Przykłady z historii (np. postęp naukowy w warunkach dyktatury). Teoria i praktyka kontaktów i komunikowania się w trójkącie między naukowcami, urzędnikami i politykami (różnorodność jeśli chodzi o sposób działania i myślenia). Wzajemne uczenie się. Kwestie pragmatyczne, etyczne i moralne, w tym poprawność polityczna versus wolność badań naukowych. Jak ma wyglądać rola nauk i naukowców w administracji publicznej? Przykłady strategii publicznych typu „follow the science” (w tym w sprawie pandemii i BSE/CJD).