Tytuł szkolenia

Porozmawiajmy o społeczeństwie (poziom średniozaawansowany) ONLINE LIVE

Termin

30-05-2022, 31-05-2022, 01-06-2022, 02-06-2022

Termin

30.05 i 1-2.06.2022

Czas trwania

10 godzin dydaktycznych (3 lekcje po 150 minut)

w godz. 11:00 - 12:15 i 12:30 - 13:45

Forma zajęć

Aktywna praca w grupie i w parach, dialogi, prezentacja stanowiska, dyskusja panelowa, elementy small talk

Liczba uczestników

6-8 osób

Koszt

400.00 PLN

Prowadzący

Anna Cegiełkowska

Adresat

Urzędnicy zajmujący się lub zainteresowani tematyką społeczną, którzy chcieliby swobodniej rozmawiać o tych zagadnieniach w języku angielskim

Cele

Przypomnienie słownictwa z w/w zakresu, poprawa umiejętności komunikacyjnych, okazja do wypowiedzi w języku angielskim na tematy zawodowe.

Program

Jakie są aktualne najważniejsze kwestie społeczne dziś? Czy i jak pandemia zmieniła nasze życie? Nowa normalność – zdalna praca i szkoła, sytuacja dzieci i dorosłych w czasie lockdown'u, wyzwania, jakie stoją przed nami teraz. W trakcie treningu będziemy starali się, w oparciu o ćwiczenia przygotowane przez lektora, rozwinąć słownictwo i posługiwać się nim w naturalnej sytuacji komunikacyjnej, zadając pytania, wyrażając opinię, komentując, zgadzając się lub nie.