Tytuł szkolenia

Angielski_Podstawy języka analizy w języku angielskim (poziom średniozaawansowany wyższy) ONLINE LIVE

Termin

20-05-2021, 21-05-2021, 22-05-2021, 23-05-2021, 24-05-2021, 25-05-2021, 26-05-2021, 27-05-2021, 28-05-2021, 29-05-2021, 30-05-2021, 31-05-2021, 01-06-2021, 02-06-2021, 03-06-2021, 04-06-2021, 05-06-2021, 06-06-2021, 07-06-2021, 08-06-2021, 09-06-2021, 10-06-2021, 11-06-2021, 12-06-2021, 13-06-2021, 14-06-2021, 15-06-2021, 16-06-2021, 17-06-2021, 18-06-2021, 19-06-2021, 20-06-2021, 21-06-2021, 22-06-2021, 23-06-2021, 24-06-2021, 25-06-2021, 26-06-2021, 27-06-2021, 28-06-2021, 29-06-2021

Termin

20.05-29.06.2021

Czas trwania

24 godziny dydaktyczne (12 spotkań po 90 minut)

poniedziałki w godz. 8:00-9:30 i czwartki godz. 10:00-11:30

(lekcja z 3.06. odbędzie się 29.06.2021)

Forma zajęć

Ćwiczenie umiejętności językowych z zakresu języka analizy na przykładzie dokumentów i raportów instytucji międzynarodowych; interpretacja dokumentów o charakterze sprawozdawczym, prognostycznym oraz ocen; przegląd sposobów prezentacji danych

Liczba uczestników

6-9 osób

Koszt

780.00 PLN

Prowadzący

James Richards

Adresat

Pracownicy administracji publicznej korzystający w pracy z raportów i analiz sporządzanych przez instytucje międzynarodowe, zainteresowani pogłębieniem umiejętności rozumienia i przetwarzania dokumentów analitycznych

Cele

Zapoznanie uczestników ze specjalistycznym językiem z zakresu analizy, statystyki i ewaluacji polityk publicznych (społeczeństwo, gospodarka, zrównoważony rozwój, ekologia itd.)

Program

Podstawowe zwroty używane w badaniach społeczno-ekonomicznych i analizie ilościowej i jakościowej; sformułowania wykorzystywane do przedstawienia współzależności pomiędzy zmiennymi oraz opisywania trendów; zwroty stosowane przy podsumowywaniu rezultatów badań; sposoby prezentacji wyników, itp.