Tytuł szkolenia

Angielski_Legal language brief (poziom średniozaawansowany) ONLINE LIVE

Termin

15-03-2021, 17-03-2021, 18-03-2021

Termin

15, 17-18 marca 2021

 

Czas trwania

10 godzin dydaktycznych - 3 dni zajęć po 150 minut

w godz. 13:00-14:15 i 14:25-15:40 

Forma zajęć

Praca z tekstem, analiza przykładów, ćwiczenia tłumaczeniowe, dyskusja w grupie

Liczba uczestników

6-8 osób

Koszt

320.00 PLN

Prowadzący

Anna Cegiełkowska

Adresat

Pracownicy administracji publicznej, którzy w swojej pracy stykają się z tekstami prawniczymi w języku angielskim (prawo i jego wdrażanie). 

Cele

Zaznajomienie uczestników z podstawowymi zwrotami i wyrażeniami ułatwiającymi zrozumienie struktury i logiki tekstu prawnego w języku angielskim.

Program

Proces legislacyjny w Polsce od projektu do ustawy, najważniejsi uczestnicy i ich rola; etapy procesu legislacyjnego w UE, podmioty zaangażowane i ich uprawnienia; język prawniczy a język formalny; specyfika języka dyrektywy UE; etapy wdrażania prawa unijnego