Zakres szkolenia

Wakacyjne kursy

Tytuł szkolenia

Angielski_Jak uczyć się samodzielnie. You Tube, A Way to Learn Independently. (poziom średniozaawansowany niższy B1+ lub wyższy) ONLINE LIVE

Termin

23-06-2021, 24-06-2021, 25-06-2021

Termin

23 - 25 czerwca 2021

Czas trwania

10 godzin dydaktycznych (3 dni zajęć po 150 minut)

godz. 10:00-12:45 (w tym przerwa 11:15-11:30) 

Forma zajęć

zajęcia praktyczne z wykorzystaniem multimediów. Notatki w formie pdf po zajęciach. Praca ze zróżnicowanymi materiałami, o różnym poziomie trudności. Różnorodne formy pracy o aktywizującym charakterze z przykładami audio-wideo

Liczba uczestników

6-8 osób

Koszt

320.00 PLN

Prowadzący

Marek Janik

Adresat

osoby, które chcą rozszerzyć swoje umiejętności językowe poprzez samodzielną pracę z materiałami online ale oczekują pomocy jak to zrobić. Użytkownicy angielskiego, którzy chcą nabrać więcej pewności w rozumieniu materiałów online (filmów i krótkich przekazów).

Cele

ograniczenie braku komfortu w rozumieniu krótkich, ale autentycznych materiałów online. Poznanie sposobów w jaki pozornie trudny materiał można przyswoić bez znajomości wszystkich słów i struktur. Jak znaleźć to, co ważne. Rozszerzenie zakresu używanego słownictwa    

Program

praca nad metodami zrozumienia głównych jak i bardziej szczegółowych filmów/ clipów online, które są doskonałą metodą uczenia się bardziej samodzielnego. Praca nad poszerzeniem słownictwa w formie przyjaznej dla uczestników (bogate listy słownictwa na każdych zajęciach). Przydatne uwagi praktyczne.