Zakres szkolenia

Kursy semestralne

Tytuł szkolenia

Angielski_How to put it? i już wiem jak to powiedzieć. (poziom średniozaawansowany wyższy) ONLINE LIVE

Termin

15-09-2021, 16-09-2021, 17-09-2021, 18-09-2021, 19-09-2021, 20-09-2021, 21-09-2021, 22-09-2021, 23-09-2021, 24-09-2021, 25-09-2021, 26-09-2021, 27-09-2021, 28-09-2021, 29-09-2021, 30-09-2021, 01-10-2021, 02-10-2021, 03-10-2021, 04-10-2021, 05-10-2021, 06-10-2021, 07-10-2021, 08-10-2021, 09-10-2021, 10-10-2021, 11-10-2021, 12-10-2021, 13-10-2021, 14-10-2021, 15-10-2021, 16-10-2021, 17-10-2021, 18-10-2021, 19-10-2021, 20-10-2021, 21-10-2021, 22-10-2021, 23-10-2021, 24-10-2021, 25-10-2021, 26-10-2021, 27-10-2021, 28-10-2021, 29-10-2021, 30-10-2021, 31-10-2021, 01-11-2021, 02-11-2021, 03-11-2021, 04-11-2021, 05-11-2021, 06-11-2021, 07-11-2021, 08-11-2021, 09-11-2021, 10-11-2021, 11-11-2021, 12-11-2021, 13-11-2021, 14-11-2021, 15-11-2021, 16-11-2021, 17-11-2021, 18-11-2021, 19-11-2021, 20-11-2021, 21-11-2021, 22-11-2021, 23-11-2021, 24-11-2021, 25-11-2021, 26-11-2021, 27-11-2021, 28-11-2021, 29-11-2021, 30-11-2021, 01-12-2021, 02-12-2021, 03-12-2021, 04-12-2021, 05-12-2021, 06-12-2021, 07-12-2021, 08-12-2021, 09-12-2021, 10-12-2021, 11-12-2021, 12-12-2021, 13-12-2021, 14-12-2021, 15-12-2021, 16-12-2021, 17-12-2021

Termin

15.09-17.12.2021 r.

Czas trwania

50 godzin dydaktycznych

poniedziałek w godz. 14:00-15:30 i środa w godz. 8:00-9:30

Forma zajęć

Zajęcia polegają na maksymalnie aktywnym uczestnictwie w dyskusjach na forum grupy i w mniejszych zespołach.

Liczba uczestników

6-9 osób

Koszt

1090.00 PLN

Prowadzący

Joanna Bereś

Cele

Wykorzystanie posiadanych umiejętności językowych i podniesienie ich na wyższy poziom

Program

Klasyczny kurs konwersacyjny kładący nacisk na swobodę wypowiedzi oraz na precyzję przekazywanej informacji, co decyduje o komunikacji i pozwala na właściwe zrozumienie intencji. Aktywne uczestnictwo w rozmowach i debatach, których tematyka dotykać będzie spraw z życia administracji publicznej, tematów społecznych i gospodarczych. Każde z zajęć skupiać się będzie na konkretnym temacie lub funkcji językowej. Celem zajęć jest wprowadzenie lub też przypomnienie danego słownictwa lub funkcji i ich użycie w wymianie wiedzy i poglądów.