Tytuł szkolenia

Angielski_English for questioning, interviewing and hearing. (poziom co najmniej średniozaawansowany) ONLINE LIVE

Termin

15-09-2021, 16-09-2021, 17-09-2021, 18-09-2021, 19-09-2021, 20-09-2021, 21-09-2021, 22-09-2021, 23-09-2021, 24-09-2021, 25-09-2021, 26-09-2021, 27-09-2021, 28-09-2021, 29-09-2021, 30-09-2021, 01-10-2021, 02-10-2021, 03-10-2021, 04-10-2021, 05-10-2021, 06-10-2021, 07-10-2021, 08-10-2021, 09-10-2021, 10-10-2021, 11-10-2021, 12-10-2021, 13-10-2021, 14-10-2021, 15-10-2021, 16-10-2021, 17-10-2021, 18-10-2021, 19-10-2021, 20-10-2021, 21-10-2021, 22-10-2021, 23-10-2021, 24-10-2021, 25-10-2021, 26-10-2021, 27-10-2021, 28-10-2021, 29-10-2021, 30-10-2021, 31-10-2021, 01-11-2021, 02-11-2021, 03-11-2021, 04-11-2021, 05-11-2021, 06-11-2021, 07-11-2021, 08-11-2021, 09-11-2021, 10-11-2021, 11-11-2021, 12-11-2021, 13-11-2021, 14-11-2021, 15-11-2021, 16-11-2021, 17-11-2021, 18-11-2021, 19-11-2021, 20-11-2021, 21-11-2021, 22-11-2021, 23-11-2021, 24-11-2021, 25-11-2021, 26-11-2021, 27-11-2021, 28-11-2021, 29-11-2021, 30-11-2021, 01-12-2021, 02-12-2021, 03-12-2021, 04-12-2021, 05-12-2021, 06-12-2021, 07-12-2021, 08-12-2021, 09-12-2021, 10-12-2021, 11-12-2021, 12-12-2021, 13-12-2021, 14-12-2021, 15-12-2021, 16-12-2021, 17-12-2021

Termin

15.09-17.12.2021 r.

Czas trwania

24 godziny dydaktyczne 

czwartek w godz. 15:00-16:30 

(12 lekcji po 90 minut)

 

 

Forma zajęć

Metoda studium przypadków (case studies); praca indywidualna, w parach oraz w małych grupach, symulacje, odgrywanie ról; wykorzystanie materiałów audio i wideo.

Liczba uczestników

6-9 osób

Koszt

780.00 PLN

Adresat

Pracownicy sektora publicznego, w tym administracji publicznej, biorący udział w przesłuchiwaniach cudzoziemców prowadzonych w języku angielskim w trakcie różnego rodzaju postępowań karnych lub administracyjnych (np. związanych z przeciwdziałaniem przestępczości, udzielaniem ochrony międzynarodowej, legalizacji pobytu).

Cele

Doskonalenie umiejętności prowadzenia przesłuchań z udziałem cudzoziemców tj.: zadawania pytań i prowadzenia rozmowy z osobą przesłuchiwaną oraz przyjmowania składanych wyjaśnień w języku angielskim (gramatyka, słownictwo). Uporządkowanie i poznanie nowego słownictwa niezbędnego do prowadzenia przesłuchań z udziałem cudzoziemców, w tym osób starających się o legalizację pobytu i wykonywania pracy w Polsce, jak również osób podejrzanych o dokonanie czynów zabronionych. 

Program

Obszary tematyczne, które zostaną poruszone w ramach studium przypadków:

  • Udzielanie ochrony międzynarodowej;
  • Legalizacja pobytu i podjęcia pracy, nadawanie statusu uchodźcy;
  • Przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej;
  • Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu;
  • Przestępstwa o charakterze gospodarczym;
  • Przestępczość graniczna: przemyty, handel ludźmi, nielegalna migracja;
  • Przestępczość zorganizowana: terroryzm; zorganizowane grupy przestępcze;
  • Przestępczość przeciwko ochronie informacji.