Tytuł szkolenia

Angielski_Effective self-learning and self-work. Jak efektywnie uczyć się i pracować samodzielnie? (poziom średniozaawansowany) ONLINE LIVE

Termin

15-09-2021, 16-09-2021, 17-09-2021, 18-09-2021, 19-09-2021, 20-09-2021, 21-09-2021, 22-09-2021, 23-09-2021, 24-09-2021, 25-09-2021, 26-09-2021, 27-09-2021, 28-09-2021, 29-09-2021, 30-09-2021, 01-10-2021, 02-10-2021, 03-10-2021, 04-10-2021, 05-10-2021, 06-10-2021, 07-10-2021, 08-10-2021, 09-10-2021, 10-10-2021, 11-10-2021, 12-10-2021, 13-10-2021, 14-10-2021, 15-10-2021, 16-10-2021, 17-10-2021, 18-10-2021, 19-10-2021, 20-10-2021, 21-10-2021, 22-10-2021, 23-10-2021, 24-10-2021, 25-10-2021, 26-10-2021, 27-10-2021, 28-10-2021, 29-10-2021, 30-10-2021, 31-10-2021, 01-11-2021, 02-11-2021, 03-11-2021, 04-11-2021, 05-11-2021, 06-11-2021, 07-11-2021, 08-11-2021, 09-11-2021, 10-11-2021, 11-11-2021, 12-11-2021, 13-11-2021, 14-11-2021, 15-11-2021, 16-11-2021, 17-11-2021, 18-11-2021, 19-11-2021, 20-11-2021, 21-11-2021, 22-11-2021, 23-11-2021, 24-11-2021, 25-11-2021, 26-11-2021, 27-11-2021, 28-11-2021, 29-11-2021, 30-11-2021, 01-12-2021, 02-12-2021, 03-12-2021, 04-12-2021, 05-12-2021, 06-12-2021, 07-12-2021, 08-12-2021, 09-12-2021, 10-12-2021, 11-12-2021, 12-12-2021, 13-12-2021, 14-12-2021, 15-12-2021, 16-12-2021, 17-12-2021

Termin

15.09-17.12.2021 r.

Czas trwania

24 godziny dydaktyczne (12 lekcji po 90 minut)

czwartek 14:30-16:00

 

Forma zajęć

Zajęcia praktyczne z wykorzystaniem multimediów. Notatki w formie pdf po zajęciach. Praca ze zróżnicowanymi materiałami o różnym poziomie trudności. Zajęcia o aktywizującym charakterze z przykładami multimedialnymi.

Liczba uczestników

6-9 osób

Koszt

780.00 PLN

Prowadzący

Marek Janik

Adresat

Osoby, które chcą rozszerzyć swoje umiejętności językowe poprzez samodzielną pracę z materiałami online i medialnymi i oczekują praktycznych wskazówek jak to zrobić. Osoby, które pomimo dość długiego kontaktu z językiem nie są zadowolone z praktycznych efektów dotychczasowej nauki.

Cele

Poznanie sposobów nauki bardziej autonomicznej czy samodzielnej pracy np. z dokumentami. Ograniczenie dyskomfortu w rozumieniu autentycznych materiałów, aktywne poszerzenie zakresu słów. Poznanie sposobów w jaki trudny materiał można przyswoić bez znajomości wszystkich szczegółów.    

Program

Praca nad metodami zrozumienia ogólnego przekazu, a także szczegółów. Wprowadzenie do uczenia bardziej samodzielnego, bez polegania tylko na książkach. Praca nad poszerzeniem słownictwa w formie przyjaznej dla uczestników (bogate listy słownictwa) oraz uwagi praktyczne do pracy własnej.