Tytuł szkolenia

Angielski_Crunch those numbers like a pro – a practical approach to learning English (poziom średniozaawansowany wyższy)

Termin

18-09-2020, 19-09-2020, 20-09-2020, 21-09-2020, 22-09-2020, 23-09-2020, 24-09-2020, 25-09-2020, 26-09-2020, 27-09-2020, 28-09-2020, 29-09-2020, 30-09-2020, 01-10-2020, 02-10-2020, 03-10-2020, 04-10-2020, 05-10-2020, 06-10-2020, 07-10-2020, 08-10-2020, 09-10-2020, 10-10-2020, 11-10-2020, 12-10-2020, 13-10-2020, 14-10-2020, 15-10-2020, 16-10-2020, 17-10-2020, 18-10-2020, 19-10-2020, 20-10-2020, 21-10-2020, 22-10-2020, 23-10-2020, 24-10-2020, 25-10-2020, 26-10-2020, 27-10-2020, 28-10-2020, 29-10-2020, 30-10-2020, 31-10-2020, 01-11-2020, 02-11-2020, 03-11-2020, 04-11-2020, 05-11-2020, 06-11-2020, 07-11-2020, 08-11-2020, 09-11-2020, 10-11-2020, 11-11-2020, 12-11-2020, 13-11-2020, 14-11-2020, 15-11-2020, 16-11-2020, 17-11-2020, 18-11-2020, 19-11-2020, 20-11-2020, 21-11-2020, 22-11-2020, 23-11-2020, 24-11-2020, 25-11-2020, 26-11-2020, 27-11-2020, 28-11-2020, 29-11-2020, 30-11-2020, 01-12-2020, 02-12-2020, 03-12-2020, 04-12-2020, 05-12-2020, 06-12-2020, 07-12-2020, 08-12-2020, 09-12-2020, 10-12-2020, 11-12-2020, 12-12-2020, 13-12-2020, 14-12-2020, 15-12-2020, 16-12-2020, 17-12-2020, 18-12-2020

Termin

18.09-18.12.2020 r.

Czas trwania

24 godziny dydaktyczne (90 minut tygodniowo)

piątek godz. 14:30-16:00

Forma zajęć

Każdy z tematów będzie się rozpoczynał od zajęć wprowadzających, podczas których uczestnicy poznają kluczowe słownictwo i struktury językowe z nim związane. Kolejne zajęcia opierać się będą na artykułach prasowych, interesujących case studies lub nagraniach audiowizualnych stwarzających możliwość wykorzystania w praktyce nowopoznanego słownictwa. Dyskusje, negocjacje, symulacje spotkań biznesowych oraz relacjonowanie wszelkiego typu danych (włącznie z opisywaniem wykresów).

Liczba uczestników

6-12 osób

Koszt

780.00 PLN

Prowadzący

Barbara Le Nart

Adresat

Pracownicy administracji, od których wymagana jest poprawność wypowiedzi ustnych oraz pisemnych w zakresie przekazywania jakichkolwiek informacji dotyczących danych liczbowych: sprawozdania, statystyka, fundusze UE itp.

Cele

Zwiększenie swobody i poprawności wypowiedzi ustnych na różne tematy, gdzie niezbędne jest operowanie liczbami, poprzez uzupełnienie i wzbogacenie zwrotów oraz słownictwa specjalistycznego z zakresu szeroko rozumianych zagadnień dotyczących polityki, dyplomacji, społeczeństwa, gospodarki i biznesu.

Program

Kurs językowy budowany w oparciu o interesujące zagadnienia społeczne i gospodarcze. Wśród omawianych tematów pojawią się: The latest trends in in various markets – currencies, GDP/GNP, European funds, ups & downs of the Stock Market; on a lighter note – scores and results in sports: games, matches, tournaments & championships.