Tytuł szkolenia

Angielski_"7 dni świat" - piątkowe spotkania z angielskim (poziom średniozaawansowany wyższy)

Termin

18-09-2020, 19-09-2020, 20-09-2020, 21-09-2020, 22-09-2020, 23-09-2020, 24-09-2020, 25-09-2020, 26-09-2020, 27-09-2020, 28-09-2020, 29-09-2020, 30-09-2020, 01-10-2020, 02-10-2020, 03-10-2020, 04-10-2020, 05-10-2020, 06-10-2020, 07-10-2020, 08-10-2020, 09-10-2020, 10-10-2020, 11-10-2020, 12-10-2020, 13-10-2020, 14-10-2020, 15-10-2020, 16-10-2020, 17-10-2020, 18-10-2020, 19-10-2020, 20-10-2020, 21-10-2020, 22-10-2020, 23-10-2020, 24-10-2020, 25-10-2020, 26-10-2020, 27-10-2020, 28-10-2020, 29-10-2020, 30-10-2020, 31-10-2020, 01-11-2020, 02-11-2020, 03-11-2020, 04-11-2020, 05-11-2020, 06-11-2020, 07-11-2020, 08-11-2020, 09-11-2020, 10-11-2020, 11-11-2020, 12-11-2020, 13-11-2020, 14-11-2020, 15-11-2020, 16-11-2020, 17-11-2020, 18-11-2020, 19-11-2020, 20-11-2020, 21-11-2020, 22-11-2020, 23-11-2020, 24-11-2020, 25-11-2020, 26-11-2020, 27-11-2020, 28-11-2020, 29-11-2020, 30-11-2020, 01-12-2020, 02-12-2020, 03-12-2020, 04-12-2020, 05-12-2020, 06-12-2020, 07-12-2020, 08-12-2020, 09-12-2020, 10-12-2020, 11-12-2020, 12-12-2020, 13-12-2020, 14-12-2020, 15-12-2020, 16-12-2020, 17-12-2020, 18-12-2020

Termin

18.09-18.12.2020 r.

Czas trwania

24 godziny dydaktyczne 

piątek godz. 15:30-17:00

Forma zajęć

Praca indywidualna, w parach i w grupach, debaty, panele dyskusyjne, mini-prezentacje na forum grupy

Liczba uczestników

6-12 osób

Koszt

780.00 PLN

Prowadzący

Paweł Kolczyński

Adresat

Osoby pragnące podnieść poziom wszystkich kompetencji językowych; w szczególności poszerzenie zasobu słownictwa związanego bezpośrednio z zakresem obowiązków zawodowych i z bieżącymi wydarzeniami z dziedziny polityki, stosunków międzynarodowych i kultury.  

Cele

Poszerzenie słownictwa; przypomnienie i ćwiczenie bardziej zaawansowanych struktur językowych; rozwinięcie umiejętności budowania wypowiedzi – nie tylko krótka wymiana zdań w dyskusji, ale też przedstawianie wielowątkowego stanowiska; ćwiczenie rozumienia ze słuchu (nagrania audio-video osób posługujących się różnymi akcentami); nabranie pewności siebie w formułowaniu wypowiedzi w języku angielskim

Program

W przyjaznej atmosferze porozmawiamy o najważniejszych tematach dotyczących pracowników nowoczesnej administracji państwowej oraz o najistotniejszych aktualnych wydarzeniach ze świata. Podstawą będą bieżące materiały prasowe.