Tytuł szkolenia

Angielski - Understanding real-life English (poziom średniozaawansowany) (NOWOŚĆ)

Termin

23-03-2020, 24-03-2020, 25-03-2020

Termin

23-25.03.2020

Czas trwania

20 godzin dydaktycznych (3 dni zajęć), godz. 10:00-15:30

Forma zajęć

Warsztaty z bogatymi, autentycznymi ilustracjami w języku angielskim: dyskusja, czytanie i słuchanie, video i aktywizujące ćwiczenia interaktywne. Praca w parach i grupach.

Liczba uczestników

6-11 osób

Koszt

680.00 PLN

Prowadzący

Marek Janik

Adresat

Osoby, które pragną poszerzyć swoje kompetencje w sensie bardzo praktycznym; chcą bezproblemowo rozumieć język codzienny w kontaktach zawodowych i w mediach; w kontaktach z osobami, które mówią „tak jak wszyscy”, nieco kolokwialnie, kiedy można. Adresatem są osoby, które czują się jeszcze zagubione w codziennej komunikacji w języku angielskim m.in. z braku wystarczającego doświadczenia.

Cele

Zrozumienie naturalnego języka mówionego i potocznego włączając rozumienie akcentów: brytyjskich (Irish, Scottish, etc.) i amerykańskiego. Wprowadzenie i rozbudowanie znajomości języka nieformalnego, prostych i praktycznych idiomów w zakresie potrzebnym do nabrania ogłady językowej i większej pewności siebie. Zrozumienie intent of the speaker (co autor miał na myśli). 

Program

Praktyczne przykłady języka codziennego przydatne w pracy i poza nią celem nabrania większej pewności we władaniu językiem i zrozumieniu co inni mają na myśli (włączając filmy, dokumenty, dialog, itp.).