Zakres szkolenia

Kursy semestralne

Tytuł szkolenia

Angielski - Understanding Issues that matter - a content-based approach to learning English (poziom średniozaawansowany wyższy)

Termin

03-03-2020, 04-03-2020, 05-03-2020, 06-03-2020, 07-03-2020, 08-03-2020, 09-03-2020, 10-03-2020, 11-03-2020, 12-03-2020, 13-03-2020, 14-03-2020, 15-03-2020, 16-03-2020, 17-03-2020, 18-03-2020, 19-03-2020, 20-03-2020, 21-03-2020, 22-03-2020, 23-03-2020, 24-03-2020, 25-03-2020, 26-03-2020, 27-03-2020, 28-03-2020, 29-03-2020, 30-03-2020, 31-03-2020, 01-04-2020, 02-04-2020, 03-04-2020, 04-04-2020, 05-04-2020, 06-04-2020, 07-04-2020, 08-04-2020, 09-04-2020, 10-04-2020, 11-04-2020, 12-04-2020, 13-04-2020, 14-04-2020, 15-04-2020, 16-04-2020, 17-04-2020, 18-04-2020, 19-04-2020, 20-04-2020, 21-04-2020, 22-04-2020, 23-04-2020, 24-04-2020, 25-04-2020, 26-04-2020, 27-04-2020, 28-04-2020, 29-04-2020, 30-04-2020, 01-05-2020, 02-05-2020, 03-05-2020, 04-05-2020, 05-05-2020, 06-05-2020, 07-05-2020, 08-05-2020, 09-05-2020, 10-05-2020, 11-05-2020, 12-05-2020, 13-05-2020, 14-05-2020, 15-05-2020, 16-05-2020, 17-05-2020, 18-05-2020, 19-05-2020, 20-05-2020, 21-05-2020, 22-05-2020, 23-05-2020, 24-05-2020, 25-05-2020, 26-05-2020, 27-05-2020, 28-05-2020, 29-05-2020, 30-05-2020, 31-05-2020, 01-06-2020, 02-06-2020, 03-06-2020, 04-06-2020, 05-06-2020, 06-06-2020, 07-06-2020, 08-06-2020, 09-06-2020

Termin

3.03-9.06.2020

Czas trwania

50 godzin dydaktycznych

wtorek w godz. 15:40-17:10 i czwartek w godz. 14:00-15:30

Forma zajęć

Każdy z tematów będzie się rozpoczynał od zajęć wprowadzających, podczas których uczestnicy poznają kluczowe słownictwo i struktury językowe z nim związane. Kolejne zajęcia opierać się będą na artykułach prasowych, interesujących case studies lub nagraniach audiowizualnych stwarzających możliwość wykorzystania w praktyce nowopoznanego słownictwa. Dyskusje, debaty, negocjacje, symulacje konferencji prasowych, spotkań biznesowych.

Liczba uczestników

6-12 osób

Koszt

1090.00 PLN

Prowadzący

Barbara Le Nart

Adresat

Pracownicy administracji, od których wymagana jest wiedza i wypowiadanie się na temat głównych wyzwań współczesnego świata

Cele

Zwiększenie swobody i poprawności wypowiedzi ustnych na różne tematy poprzez wzbogacenie słownictwa specjalistycznego z zakresu polityki, dyplomacji, społeczeństwa, gospodarki i biznesu.

Program

Kurs językowy budowany w oparciu o interesujące zagadnienia społeczne, polityczne i gospodarcze. Wśród omawianych tematów pojawią się: diplomacy in the 21st century – how has the role of a diplomat changed?, energy security – how does it affect ordinary citizens?, mergers and acquisitions – why should non-business people even care?, superfoods – are they just the latest fad? demography – is  Europe dying?