Tytuł szkolenia

Angielski - Trends and Issues in Society (poziom co najmniej średniozaawansowany wyższy)

Termin

13-03-2019, 14-03-2019, 15-03-2019

Termin

13-15.03.2019 r.

Czas trwania

20 godzin dydaktycznych (3 dni zajęć)

13 i 15.03. w godz. 8:00-13:30 i 14.03. w godz. 9:45-15:30

Forma zajęć

Dyskusje (w tym na podstawie tekstów i wysłuchanego materiału), praca w parach; słuchanie; elementy tłumaczeń

Liczba uczestników

6-11 osób

Koszt

680.00 PLN

Prowadzący

James Richards

Adresat

Pracownicy administracji publicznej zainteresowani problematyką społeczną

Cele

Poszerzenie słownictwa specjalistycznego i poprawa płynności w mówieniu, co powinno pomóc uczestnikom w pracy zawodowej; przybliżenie wybranych zagadnień problematyki społecznej; podstawowe pojęcia i wyrażenia używane w prezentacjach statystycznych i sprawozdaniach

Program

Zmieniające się społeczeństwo; problemy demograficzne; rodzina, rynek pracy i bezrobocie; poziom i jakość życia; wykluczenie społeczne; świat wirtualny a świat realny; społeczeństwo obywatelskie