Tytuł szkolenia

Angielski - Small talk and grand speech (poziom średniozaawansowany)

Termin

01-04-2020, 02-04-2020, 03-04-2020

Termin

1-3.04.2020

Czas trwania

20 godzin dydaktycznych

(3 dni zajęć), godz. 10:00-15:30

 

Forma zajęć

Słuchanie dialogów sytuacyjnych, wywiadów, elementów przemówień etc., i wykorzystanie ich jako źródła struktur dla wypowiedzi uczestników

Liczba uczestników

6-11 osób

Koszt

680.00 PLN

Prowadzący

Anna Cegiełkowska

Adresat

Pracownicy administracji publicznej, którzy pragną wzmocnić swoje kompetencje językowe w zakresie mówienia

Cele

Nabranie większej pewności siebie w mówieniu w kontekście zawodowym i okołozawodowym

Program

Co sprawia największe trudności w mówieniu w języku obcym? - dyskusja. Zadawanie pytań . Reagowanie na wypowiedzi innych. Stworzenie banku przydatnych struktur, o które można oprzeć własną wypowiedź. Jak rozmawiać przy kawie, a jak zaprezentować opinię formalną.