Zakres szkolenia

Kursy semestralne

Tytuł szkolenia

Angielski - Praktyczne komunikowanie się dla mniej zaawansowanych (poziom średniozaawansowany)

Termin

02-03-2020, 03-03-2020, 04-03-2020, 05-03-2020, 06-03-2020, 07-03-2020, 08-03-2020, 09-03-2020, 10-03-2020, 11-03-2020, 12-03-2020, 13-03-2020, 14-03-2020, 15-03-2020, 16-03-2020, 17-03-2020, 18-03-2020, 19-03-2020, 20-03-2020, 21-03-2020, 22-03-2020, 23-03-2020, 24-03-2020, 25-03-2020, 26-03-2020, 27-03-2020, 28-03-2020, 29-03-2020, 30-03-2020, 31-03-2020, 01-04-2020, 02-04-2020, 03-04-2020, 04-04-2020, 05-04-2020, 06-04-2020, 07-04-2020, 08-04-2020, 09-04-2020, 10-04-2020, 11-04-2020, 12-04-2020, 13-04-2020, 14-04-2020, 15-04-2020, 16-04-2020, 17-04-2020, 18-04-2020, 19-04-2020, 20-04-2020, 21-04-2020, 22-04-2020, 23-04-2020, 24-04-2020, 25-04-2020, 26-04-2020, 27-04-2020, 28-04-2020, 29-04-2020, 30-04-2020, 01-05-2020, 02-05-2020, 03-05-2020, 04-05-2020, 05-05-2020, 06-05-2020, 07-05-2020, 08-05-2020, 09-05-2020, 10-05-2020, 11-05-2020, 12-05-2020, 13-05-2020, 14-05-2020, 15-05-2020, 16-05-2020, 17-05-2020, 18-05-2020, 19-05-2020, 20-05-2020, 21-05-2020, 22-05-2020, 23-05-2020, 24-05-2020, 25-05-2020, 26-05-2020, 27-05-2020, 28-05-2020, 29-05-2020, 30-05-2020, 31-05-2020, 01-06-2020, 02-06-2020, 03-06-2020, 04-06-2020, 05-06-2020, 06-06-2020, 07-06-2020, 08-06-2020, 09-06-2020

Termin

2.03-9.06.2020

Czas trwania

50 godzin dydaktycznych

wtorek i czwartek w godz. 8:00-9:30

Forma zajęć

Zróżnicowana praktyczna komunikacja, wykorzystanie zwrotów i słówek z wysłuchanych materiałów przygotowanych przez lektora. Dużo czasu poświęcone na pracę z materiałami autentycznymi. Praca w parach i grupach – dyskusje. Wyrażanie opinii, komentowanie oraz ćwiczenie prostych form pisania np. e-mail, krótkie komunikaty w nowoczesnym świecie.

Liczba uczestników

6-12 osób

Koszt

1090.00 PLN

Prowadzący

Marek Janik

Adresat

Osoby ze średnią znajomością języka angielskiego które pragną nabrać większej pewności siebie w praktycznym porozumiewaniu się z użyciem aktywizujących i nowoczesnych interaktywnych metod.

Cele

Zwiększenie ekspozycji na język praktyczny, rozszerzenie i opanowanie umiejętności językowych poprzez ćwiczenie funkcji i struktur językowych oraz  słownictwa, zwiększenie płynności i precyzji wypowiedzi, dalsze ograniczanie bariery językowej.

Program

Poznawanie precyzyjnego kontekstu wypowiedzi: formalnego i nieformalnego, funkcje językowe (w środowisku pracy i ogólnie). Więcej uwagi zostanie poświęcone na typowe na tym etapie problemy w komunikacji: „kupowania czasu w rozmowie” – fillers, rozumienie „między wierszami” język ciała, intonacja i inne problemy do przezwyciężenia aby brzmieć naturalnie. Słownictwo będzie priorytetem kursu (zwrócenie uwagi na odpowiedni dobór słów w kontekście, żargon i język profesjonalny, idiomy i styl codzienny).