Zakres szkolenia

Kursy semestralne

Tytuł szkolenia

Angielski - Praktyczne komunikowanie się dla mniej zaawansowanych (poziom średniozaawansowany niższy; V semestr)

Termin

05-03-2019, 06-03-2019, 07-03-2019, 08-03-2019, 09-03-2019, 10-03-2019, 11-03-2019, 12-03-2019, 13-03-2019, 14-03-2019, 15-03-2019, 16-03-2019, 17-03-2019, 18-03-2019, 19-03-2019, 20-03-2019, 21-03-2019, 22-03-2019, 23-03-2019, 24-03-2019, 25-03-2019, 26-03-2019, 27-03-2019, 28-03-2019, 29-03-2019, 30-03-2019, 31-03-2019, 01-04-2019, 02-04-2019, 03-04-2019, 04-04-2019, 05-04-2019, 06-04-2019, 07-04-2019, 08-04-2019, 09-04-2019, 10-04-2019, 11-04-2019, 12-04-2019, 13-04-2019, 14-04-2019, 15-04-2019, 16-04-2019, 17-04-2019, 18-04-2019, 19-04-2019, 20-04-2019, 21-04-2019, 22-04-2019, 23-04-2019, 24-04-2019, 25-04-2019, 26-04-2019, 27-04-2019, 28-04-2019, 29-04-2019, 30-04-2019, 01-05-2019, 02-05-2019, 03-05-2019, 04-05-2019, 05-05-2019, 06-05-2019, 07-05-2019, 08-05-2019, 09-05-2019, 10-05-2019, 11-05-2019, 12-05-2019, 13-05-2019, 14-05-2019, 15-05-2019, 16-05-2019, 17-05-2019, 18-05-2019, 19-05-2019, 20-05-2019, 21-05-2019, 22-05-2019, 23-05-2019, 24-05-2019, 25-05-2019, 26-05-2019, 27-05-2019, 28-05-2019, 29-05-2019, 30-05-2019, 31-05-2019, 01-06-2019, 02-06-2019, 03-06-2019, 04-06-2019, 05-06-2019, 06-06-2019, 07-06-2019, 08-06-2019, 09-06-2019, 10-06-2019, 11-06-2019, 12-06-2019, 13-06-2019

Termin

5.03-13.06.2019 r.

Czas trwania

50 godzin dydaktycznych

wtorek i czwartek w godz. 8:00-9:30

Forma zajęć

Praktyczna wszechstronna komunikacja, wykorzystanie zwrotów i słówek z wysłuchanych nagrań, materiałów audio i video przygotowanych przez lektora. Praca w parach i grupach – dyskusje. Wyrażanie opinii, komentowanie oraz ćwiczenie prostych form pisania np. e-mail, list itp.

Liczba uczestników

6-12 osób

Koszt

1090.00 PLN

Prowadzący

Marek Janik

Adresat

Osoby z podstawową i średnią znajomością języka angielskiego pragnące nabrać pewności siebie w efektywnym porozumiewaniu się. Kontynuacja kursu dotychczasowego

Cele

Zwiększenie ekspozycji na język komunikacyjny, rozszerzenie i opanowanie języka poprzez poznanie i praktyczne zastosowanie funkcji i struktur językowych oraz słownictwa, zwiększenie płynności i precyzji wypowiedzi, stopniowe ograniczanie bariery językowej

Program

Poznawanie precyzyjnego kontekstu wypowiedzi: formalnego i nieformalnego, funkcje językowe (w środowisku pracy i ogólnie, udzielanie informacji, wyrażanie opinii, odpowiednia struktura wypowiedzi, sposoby „kupowania czasu w rozmowie” – fillers, rozumienie „między wierszami” itp. Psychologiczny aspekt komunikacji, język ciała, intonacja i inne. Słownictwo (zwrócenie uwagi na odpowiedni dobór słów w kontekście, żargon i język profesjonalny, idiomy i styl codzienny). Struktury języka w zależności od omawianych materiałów - np. czasowniki modalne, typowe wyrażenia, okresy warunkowe, pytania pośrednie/bezpośrednie; strona bierna)