Tytuł szkolenia

Angielski - Power in the world – an advanced international-relations discussion course (poziom zaawansowany) (NOWOŚĆ)

Termin

15-04-2020, 16-04-2020, 17-04-2020

Termin

15-17.04.2020

Czas trwania

20 godzin dydaktycznych (3 dni zajęć); 

 w godz. 8:00-13:30

Forma zajęć

Dyskusja, słuchanie, analiza przykładów, praca z tekstami naukowymi i prezentacjami danych statystycznych, itd.

Liczba uczestników

6-11 osób

Koszt

680.00 PLN

Prowadzący

James Richards

Adresat

Osoby zainteresowane problematyką stosunków międzynarodowych (w tym politycznych i handlowych); bezpieczeństwa; geopolityki; środowiska; zarządzania ryzykiem w skali światowej; itd.  

Cele

Poszerzenie słownictwa specjalistycznego; rozwijanie sprawności z wykorzystaniem anglojęzycznych nagrań i artykułów; ćwiczenie umiejętności tłumaczenia oraz przygotowanie do pracy w środowisku międzynarodowym

Program

Tematyka rozdysponowania władzy (politycznej, gospodarczej, militarnej, hard and soft, itd.) w erze Trumpa, Putina i Xi Jinping; stosunków międzynarodowych; bezpieczeństwa; globalizacji i handlu światowego; zagrożeń w skali świata; roli UE, ONZ, NATO, ASEAN i innych organizacji; roli prawa międzynarodowego, itd.