Tytuł szkolenia

Angielski - Negotiations in English. Język i umiejętności negocjacji w pracy i w życiu codziennym (poziom średniozaawansowany)

Termin

21-05-2019, 22-05-2019, 23-05-2019

Termin

21-23.05.2019 r.

Czas trwania

20 godzin dydaktycznych (3 dni zajęć) w godz. 10:00-15:30

Forma zajęć

Warsztaty praktyczne aktywizujące uczestników. Praca w parach i grupach, sytuacje typowe w różnych typach negocjacji. Wyrażanie opinii, argumentacja, sposoby wychwycenia manipulacji i techniki argumentacji. Podczas zajęć zaprezentowane i ćwiczone będzie praktyczna znajomość technik negocjacji, np. BATNA, sposoby argumentacji, użycie przykładów, Machiavelli school itp.

Liczba uczestników

6-11 osób

Koszt

680.00 PLN

Prowadzący

Marek Janik

Adresat

Osoby pragnące nabrać pewności siebie w negocjacjach różnego typu o różnym poziomie formalności

Cele

Opanowanie i przećwiczenie umiejętności typowych w negocjacjach wraz z odpowiednim językiem. Praktyczne zastosowanie funkcji i struktur językowych oraz słownictwa, typowego w negocjacjach różnego typu. Stopniowe ograniczanie bariery językowej i nabieranie pewności wypowiedzi. Udoskonalanie precyzji wypowiedzi.

Program

Ćwiczenia praktyczne i bogaty zestaw materiałów audio/ multimedialnych do ćwiczeń. Techniki i teoria negocjacji w aspekcie praktycznym.  Odpowiednie formy gramatyczne i leksykalne, zróżnicowane ćwiczenia. Język formalny i nieformalny i odpowiednie formy wyrażania się.