Zakres szkolenia

Kursy semestralne

Tytuł szkolenia

Angielski - Let's use our English (NOWOŚĆ) (poziom podstawowy)

Termin

19-09-2018, 20-09-2018, 21-09-2018, 22-09-2018, 23-09-2018, 24-09-2018, 25-09-2018, 26-09-2018, 27-09-2018, 28-09-2018, 29-09-2018, 30-09-2018, 01-10-2018, 02-10-2018, 03-10-2018, 04-10-2018, 05-10-2018, 06-10-2018, 07-10-2018, 08-10-2018, 09-10-2018, 10-10-2018, 11-10-2018, 12-10-2018, 13-10-2018, 14-10-2018, 15-10-2018, 16-10-2018, 17-10-2018, 18-10-2018, 19-10-2018, 20-10-2018, 21-10-2018, 22-10-2018, 23-10-2018, 24-10-2018, 25-10-2018, 26-10-2018, 27-10-2018, 28-10-2018, 29-10-2018, 30-10-2018, 31-10-2018, 01-11-2018, 02-11-2018, 03-11-2018, 04-11-2018, 05-11-2018, 06-11-2018, 07-11-2018, 08-11-2018, 09-11-2018, 10-11-2018, 11-11-2018, 12-11-2018, 13-11-2018, 14-11-2018, 15-11-2018, 16-11-2018, 17-11-2018, 18-11-2018, 19-11-2018, 20-11-2018, 21-11-2018, 22-11-2018, 23-11-2018, 24-11-2018, 25-11-2018, 26-11-2018, 27-11-2018, 28-11-2018, 29-11-2018, 30-11-2018, 01-12-2018, 02-12-2018, 03-12-2018, 04-12-2018, 05-12-2018, 06-12-2018, 07-12-2018, 08-12-2018, 09-12-2018, 10-12-2018, 11-12-2018, 12-12-2018, 13-12-2018, 14-12-2018

Termin

19.09-14.12.2018

Czas trwania

50 godzin lekcyjnych

(środa i piątek w godz. 8:00-9:30)

Forma zajęć

Praca w parach i grupach, dyskusje, wyrażanie opinii oraz różnorodne ćwiczenia językowe z naciskiem na autentyczne sytuacje

Liczba uczestników

6-12 osób

Koszt

990.00 PLN

Adresat

Pracownicy administracji posługujący się językiem angielskim na poziomie podstawowym, którzy pragną nabrać pewności siebie w efektywnym komunikowaniu się 

Cele

Rozwinięcie umiejętności posługiwania się językiem i jego strukturami; rozszerzenie i ugruntowanie znajomości słownictwa w sferze słownictwa tematycznego oraz zwrócenie uwagi na poprawne stosowanie struktur języka

Program

Tematy przydatne w kontaktach z cudzoziemcami np. Polska, pogoda, praca, finanse itp. Słownictwo w zakresie ww. tematów w oparciu  o rozmowę ogólną, ćwiczenia rozumienia ze słuchu, notowanie i odtwarzanie treści komunikatów; krótkie teksty  z ćwiczeniami typu ‘pytanie-odpowiedź’; ćwiczenia leksykalne, korygowanie  wymowy.  Utrwalanie podstawowych struktur gramatycznych.