Zakres szkolenia

Kursy semestralne

Tytuł szkolenia

Angielski_Let's talk (no matter the subject)! (poziom średniozaawansowany niższy)

Termin

18-09-2020, 19-09-2020, 20-09-2020, 21-09-2020, 22-09-2020, 23-09-2020, 24-09-2020, 25-09-2020, 26-09-2020, 27-09-2020, 28-09-2020, 29-09-2020, 30-09-2020, 01-10-2020, 02-10-2020, 03-10-2020, 04-10-2020, 05-10-2020, 06-10-2020, 07-10-2020, 08-10-2020, 09-10-2020, 10-10-2020, 11-10-2020, 12-10-2020, 13-10-2020, 14-10-2020, 15-10-2020, 16-10-2020, 17-10-2020, 18-10-2020, 19-10-2020, 20-10-2020, 21-10-2020, 22-10-2020, 23-10-2020, 24-10-2020, 25-10-2020, 26-10-2020, 27-10-2020, 28-10-2020, 29-10-2020, 30-10-2020, 31-10-2020, 01-11-2020, 02-11-2020, 03-11-2020, 04-11-2020, 05-11-2020, 06-11-2020, 07-11-2020, 08-11-2020, 09-11-2020, 10-11-2020, 11-11-2020, 12-11-2020, 13-11-2020, 14-11-2020, 15-11-2020, 16-11-2020, 17-11-2020, 18-11-2020, 19-11-2020, 20-11-2020, 21-11-2020, 22-11-2020, 23-11-2020, 24-11-2020, 25-11-2020, 26-11-2020, 27-11-2020, 28-11-2020, 29-11-2020, 30-11-2020, 01-12-2020, 02-12-2020, 03-12-2020, 04-12-2020, 05-12-2020, 06-12-2020, 07-12-2020, 08-12-2020, 09-12-2020, 10-12-2020, 11-12-2020, 12-12-2020, 13-12-2020, 14-12-2020, 15-12-2020, 16-12-2020, 17-12-2020, 18-12-2020

Termin

18.09-18.12.2020 r.

Czas trwania

50 godzin dydaktycznych 

poniedziałek godz. 15:40-17:10 i środa godz. 14:00-15:30

Forma zajęć

Praktyczne zadania, praca w parach, grupach i na forum całej grupy

Liczba uczestników

6-12 osób

Koszt

1090.00 PLN

Prowadzący

Joanna Bereś

Adresat

Osoby chcące pokonac barierę w komunikacji w języku obcym

Cele

Rozwój umiejętności komunikacyjnych, m.in. jak pokonać obawę przed popełnieniem błędu, jak nie byc perfekcjonistą, jak zwiększyć zasób słownictwa i jak ćwiczyć umiejętności językowe

Program

Zachęcenie uczestników do używania języka angielskiego w pracy i w sytuacjach dnia codziennego. Przełamanie bariery językowej i sprawne przekazywanie informacji i komunikatów bez względu na to, czego dotyczą i czy dysponujemy odpwoiednim słownictwem i strukturami gramatycznymi. Praktyczne ćwiczenia jęzkowe pozwolą na skończenie z uciekaniem sie do frazy "ja nie wiem jak to powiedzieć po angielsku" w trakcie wypowiedzi.