Tytuł szkolenia

Angielski - Konferencja – niezbędnik uczestnika (poziom średniozaawansowany wyższy)

Termin

27-11-2019, 28-11-2019, 29-11-2019

Termin

27-29.11.2019

Czas trwania

20 godzin dydaktycznych
(3 dni zajęć), godz. 10:00-15:30

 

Forma zajęć

Aktywna praca w grupie, w parach, dialogi, prezentacja stanowiska, elementy negocjacji, dyskusja panelowa

Liczba uczestników

6-11 osób

Koszt

680.00 PLN

Prowadzący

Anna Cegiełkowska

Adresat

Pracownicy uczestniczący lub przygotowujący się do konferencji międzynarodowych i spotkań unijnych.

Cele

Rozwijanie umiejętności przydatnych w sytuacjach wystąpień publicznych, w tym small talk.

Program

Zakres treningu obejmuje elementy języka formalnego przydatnego podczas spotkań i wypowiadania się na forum publicznym. Program obejmuje również small talk – uczestnicy nauczą się jak nawiązywać i podtrzymywać relacje z uczestnikami spotkań zawodowych, rozmawiając nie tylko o zagadnieniach zawodowych