Zakres szkolenia

Kursy semestralne

Tytuł szkolenia

Angielski_Język administracji – English for public administration (poziom średniozaawansowany wyższy)

Termin

26-02-2018

Termin

26.02.2018 - 8.06.2018

Czas trwania

50 godzin lekcyjnych

poniedziałek i środa w godz. 14:00-15:30

Forma zajęć

Kurs semestralny. Praca z tekstem (słownictwo formalne i administracyjne), słuchanie oryginalnych nagrań, elementy wypowiedzi na piśmie, elementy tłumaczeń, prezentacja opinii/stanowisk, dyskusje panelowe itp.

Liczba uczestników

6-12 osób

Koszt

990.00 PLN

Prowadzący

James Richards

Adresat

Pracownicy administracji publicznej chcący doskonalić umiejętności językowe w kontekście urzędniczym

Cele

Zaznajomienie uczestników z typowym językiem angielskim używanym w środowisku administracyjnym (m.in. w instytucjach UE) i w kontekście służb cywilnych wybranych państw.

Program

Program koncentruje się na tematyce służby cywilnej, m.in.: praca w administracji (służbie cywilnej) w różnych krajach i w instytucjach UE – rekrutacja, motywacja, ocena itd.; typowe teksty administracyjne (w tym język urzędowy przyjazny obywatelom – Plain English campaign); autentyczne dokumenty (np. kodeksy etyki, teksty związane z procedurami); język legislacji, Eurospeak in brief, statystyki i UE (elementy najbardziej typowe i kluczowe dla urzędników); rejestr językowy (poziom sformalizowania) i jego rola itd.