Tytuł szkolenia

Angielski - Jak efektywnie posługiwać się angielskim panując nad stresem (poziom średniozaawansowany)

Termin

02-10-2019, 03-10-2019, 04-10-2019

Termin

2-4.10.2019

Czas trwania

20 godzin dydaktycznych

(3 dni zajęć), godz. 10:00-15:30

Forma zajęć

Intensywny trening aktywizujący uczestników. Wszechstronna komunikacja poparta praktycznymi radami, rozszerzenie słownictwa i „czytanie z kontekstu”. Praca w parach, grupach i indywidualna z wykorzystaniem zróżnicowanych ćwiczeń aktywizujących.

Liczba uczestników

6-11 osób

Koszt

680.00 PLN

Prowadzący

Marek Janik

Adresat

Osoby, które wciąż czują się mało komfortowo używając języka angielskiego i pragną nabrać pewności siebie w efektywnych kontaktach i porozumiewaniu się

Cele

Ograniczenie i kontrola nad stresem w kontaktach po angielsku. Praktyczna odpowiedź na pytanie: „Dlaczego mam takie trudności, skoro język wydaje się prosty?” Szkolenie na charakter skills-oriented, czyli celem jest praca nad konkretnymi umiejętnościami np: rozumienie ze słuchu, dochodzenie do znaczenia z kontekstu, krótkie prezentacje i wystąpienia, itp.

Program

Praktyczne refleksje nad efektywną komunikacją, uaktywnienie zdobywanych umiejętności poprzez używanie. Odpowiednie formy gramatyczne, leksykalne, przykłady audio i ćwiczenia utrwalające. Wybór przydatnych komunikatywnie praktycznych uwag psychologicznych.  Szczegółowy program zajęć ustalony będzie z zależności od poziomu uczestników wykorzystując ich doświadczenie.