Tytuł szkolenia

Angielski - International Economic English [Foreign Affairs Language III] (poziom co najmniej średniozaawansowany wyższy)

Termin

12-06-2019, 13-06-2019, 14-06-2019

Termin

12-14.06.2019 r.

Czas trwania

20 godzin dydaktycznych (3 dni zajęć)

12 i 14.06. w godz. 8:00-13:30 i 13.06. w godz. 9:45-15:30

Forma zajęć

Czytanie, oglądanie i słuchanie oryginalnych materiałów, elementy tłumaczeń, ćwiczenie sposobów wyrażania własnej opinii w trakcie dyskusji

Liczba uczestników

6-11 osób

Koszt

680.00 PLN

Prowadzący

James Richards

Adresat

Pracownicy administracji publicznej zainteresowani problematyką gospodarczą, zwłaszcza w wymiarze międzynarodowym

Cele

Poszerzenie słownictwa specjalistycznego i poprawa płynności mówienia, szybkie oswojenie ze słownictwem ekonomicznym, poprawa sprawności językowej urzędnika w kontakcie z anglojęzycznymi materiałami oraz pracą w środowisku międzynarodowym

Program

Tendencje na rynkach świata (w tym technologia i miejsca pracy), ranking PKB i inne rankingi państw, globalizacja, migracja robotników i przekazy między krajami, wolny handel, sankcje, itd.