Zakres szkolenia

Kursy semestralne

Tytuł szkolenia

Angielski_How to put it? i już wiem jak to powiedzieć (poziom średniozaawansowany wyższy)

Termin

18-09-2020, 19-09-2020, 20-09-2020, 21-09-2020, 22-09-2020, 23-09-2020, 24-09-2020, 25-09-2020, 26-09-2020, 27-09-2020, 28-09-2020, 29-09-2020, 30-09-2020, 01-10-2020, 02-10-2020, 03-10-2020, 04-10-2020, 05-10-2020, 06-10-2020, 07-10-2020, 08-10-2020, 09-10-2020, 10-10-2020, 11-10-2020, 12-10-2020, 13-10-2020, 14-10-2020, 15-10-2020, 16-10-2020, 17-10-2020, 18-10-2020, 19-10-2020, 20-10-2020, 21-10-2020, 22-10-2020, 23-10-2020, 24-10-2020, 25-10-2020, 26-10-2020, 27-10-2020, 28-10-2020, 29-10-2020, 30-10-2020, 31-10-2020, 01-11-2020, 02-11-2020, 03-11-2020, 04-11-2020, 05-11-2020, 06-11-2020, 07-11-2020, 08-11-2020, 09-11-2020, 10-11-2020, 11-11-2020, 12-11-2020, 13-11-2020, 14-11-2020, 15-11-2020, 16-11-2020, 17-11-2020, 18-11-2020, 19-11-2020, 20-11-2020, 21-11-2020, 22-11-2020, 23-11-2020, 24-11-2020, 25-11-2020, 26-11-2020, 27-11-2020, 28-11-2020, 29-11-2020, 30-11-2020, 01-12-2020, 02-12-2020, 03-12-2020, 04-12-2020, 05-12-2020, 06-12-2020, 07-12-2020, 08-12-2020, 09-12-2020, 10-12-2020, 11-12-2020, 12-12-2020, 13-12-2020, 14-12-2020, 15-12-2020, 16-12-2020, 17-12-2020, 18-12-2020

Termin

18.09-18.12.2020 r.

Czas trwania

50 godzin dydaktycznych 

poniedziałek godz. 14:00-15:30 i środa godz. 8:00-9:30

Forma zajęć

Maksymalnie aktywne uczestnictwo w dyskusjach na forum grupy i w mniejszych zespołach

Liczba uczestników

6-12 osób

Koszt

1090.00 PLN

Prowadzący

Joanna Bereś

Adresat

Każdy kto chce doskonalić swoje umiejętności konwersacyjne

Cele

Podniesienie umiejętności komunikacyjnych na wyższy poziom. Wprowadzenie lub przypomnienie określonego słownictwa lub funkcji niezbędnych przy wymianie poglądów lub wiedzy.

Program

Klasyczny kurs konwersacyjny z naciskiem na swobodę wypowiedzi, ale także na precyzję prekazywanej informacji, co decyduje o komunikacji i pozwala na właściwe zrozumienie intencji. Aktywny udział uczestników szkolenia w rozmowach i debatach, których tematyka dotykać będzie spraw z życia administracji publicznej, tematów społecznych i gospodarczych. Każda lekcja skupiać się będzie na konkretnym temacie lub funkcji językowej.