Zakres szkolenia

Kursy semestralne

Tytuł szkolenia

Angielski - Gramatyka w tłumaczeniach (NOWOŚĆ) (poziom co najmniej średniozaaawansowany)

Termin

20-09-2018, 21-09-2018, 22-09-2018, 23-09-2018, 24-09-2018, 25-09-2018, 26-09-2018, 27-09-2018, 28-09-2018, 29-09-2018, 30-09-2018, 01-10-2018, 02-10-2018, 03-10-2018, 04-10-2018, 05-10-2018, 06-10-2018, 07-10-2018, 08-10-2018, 09-10-2018, 10-10-2018, 11-10-2018, 12-10-2018, 13-10-2018, 14-10-2018, 15-10-2018, 16-10-2018, 17-10-2018, 18-10-2018, 19-10-2018, 20-10-2018, 21-10-2018, 22-10-2018, 23-10-2018, 24-10-2018, 25-10-2018, 26-10-2018, 27-10-2018, 28-10-2018, 29-10-2018, 30-10-2018, 31-10-2018, 01-11-2018, 02-11-2018, 03-11-2018, 04-11-2018, 05-11-2018, 06-11-2018, 07-11-2018, 08-11-2018, 09-11-2018, 10-11-2018, 11-11-2018, 12-11-2018, 13-11-2018, 14-11-2018, 15-11-2018, 16-11-2018, 17-11-2018, 18-11-2018, 19-11-2018, 20-11-2018, 21-11-2018, 22-11-2018, 23-11-2018, 24-11-2018, 25-11-2018, 26-11-2018, 27-11-2018, 28-11-2018, 29-11-2018, 30-11-2018, 01-12-2018, 02-12-2018, 03-12-2018, 04-12-2018, 05-12-2018, 06-12-2018, 07-12-2018, 08-12-2018, 09-12-2018, 10-12-2018, 11-12-2018, 12-12-2018, 13-12-2018, 14-12-2018, 15-12-2018, 16-12-2018, 17-12-2018

Termin

20.09-17.12.2018

Czas trwania

50 godzin dydaktycznych

(poniedziałek w godz. 15:40-17:10 i czwartek w godz. 8:00-9:30)

Forma zajęć

Praca z tekstem, dyskusja w grupie, praca w parach, słuchanie materiałów audio

Liczba uczestników

6-12

Koszt

990.00 PLN

Prowadzący

Joanna Bereś

Adresat

Osoby pragnące doskonalić poprawność i precyzję wypowiedzi, ze szczególnym uwzględnieniem używanych struktur gramatycznych

Cele

Poprawa pewności siebie w mówieniu i czytaniu; poznanie swoich mocniejszych i słabszych stron jako użytkownika języka obcego, rozwijanie – w zrównoważony sposób – umiejętności językowych

Program

Przegląd ważnych struktur gramatycznych (nie podstawowych), które sprawiają najwięcej kłopotów osobom znającym język na poziomie co najmniej B2. Przedstawienie i omówienie konkretnych struktur, a następnie zastosowanie ich w tłumaczeniu tekstów, także mówionych. Tematyka materiałów szkoleniowych nawiązuje do spraw zawodowych, społecznych, ekonomii i polityki