Tytuł szkolenia

Angielski - Get to the point – key steps to more efficient English (poziom zaawansowany)

Termin

18-03-2020, 19-03-2020, 20-03-2020

Termin

18-20.03.2020

Czas trwania

20 godzin dydaktycznych

3 dni zajęć,w godz. 8:00-13:30

Forma zajęć

Dyskusja i analiza różnorodnych przykładów i podejść; czytanie; słuchanie; ćwiczenia utrwalające zdobytą wiedzę

Liczba uczestników

6-11 osób

Koszt

680.00 PLN

Prowadzący

James Richards

Adresat

Osoby chcące doskonalić swoje umiejętności językowe poprzez poznanie nowych, bardziej zaawansowanych elementów leksykalnych i gramatycznych i refleksję na temat istoty efektywnego komunikowania się

Cele

Przełamanie bariery pomiędzy poziomem upper-intermediate i advanced poprzez rozbudowanie zasobu trafnych struktur i słownictwa dostosowanego do kontekstu. Rozwinięcie umiejętności sprawnego przekształcenia wypowiedzi w taką, która przedstawia sedno sprawy w skondensowany sposób.

Program

Prezentacja i przyswojenie wyrażeń niezbędnych do wypowiadania się na tematy zawodowe. Phrasal verbs, wyrażenia idiomatyczne, żargon administracyjny oraz Plain English; prezentowanie istoty zagadnienia bez wchodzenia w szczegóły i używania zbędnych słów.