Zakres szkolenia

Kursy semestralne

Tytuł szkolenia

Angielski - Activate your language skills (poziom średniozaawansowany)

Termin

19-09-2019, 20-09-2019, 21-09-2019, 22-09-2019, 23-09-2019, 24-09-2019, 25-09-2019, 26-09-2019, 27-09-2019, 28-09-2019, 29-09-2019, 30-09-2019, 01-10-2019, 02-10-2019, 03-10-2019, 04-10-2019, 05-10-2019, 06-10-2019, 07-10-2019, 08-10-2019, 09-10-2019, 10-10-2019, 11-10-2019, 12-10-2019, 13-10-2019, 14-10-2019, 15-10-2019, 16-10-2019, 17-10-2019, 18-10-2019, 19-10-2019, 20-10-2019, 21-10-2019, 22-10-2019, 23-10-2019, 24-10-2019, 25-10-2019, 26-10-2019, 27-10-2019, 28-10-2019, 29-10-2019, 30-10-2019, 31-10-2019, 01-11-2019, 02-11-2019, 03-11-2019, 04-11-2019, 05-11-2019, 06-11-2019, 07-11-2019, 08-11-2019, 09-11-2019, 10-11-2019, 11-11-2019, 12-11-2019, 13-11-2019, 14-11-2019, 15-11-2019, 16-11-2019, 17-11-2019, 18-11-2019, 19-11-2019, 20-11-2019, 21-11-2019, 22-11-2019, 23-11-2019, 24-11-2019, 25-11-2019, 26-11-2019, 27-11-2019, 28-11-2019, 29-11-2019, 30-11-2019, 01-12-2019, 02-12-2019, 03-12-2019, 04-12-2019, 05-12-2019, 06-12-2019, 07-12-2019, 08-12-2019, 09-12-2019, 10-12-2019, 11-12-2019, 12-12-2019, 13-12-2019, 14-12-2019, 15-12-2019, 16-12-2019, 17-12-2019

Termin

19.09-17.12.2019

Czas trwania

50 godzin dydaktycznych

wtorek i czwartek w godz. 16:00-17:30

 

Forma zajęć

Doskonalenie praktycznych i wszechstronnych umiejętności porozumiewania się. Dużo czasu poświęcone na pracę ze zróżnicowanymi materiałami autentycznymi. Różnorodne formy pracy: w parach, grupach, dyskusje, zawsze o praktycznym i aktywizującym charakterze

Liczba uczestników

6-12 osób

Koszt

1090.00 PLN

Prowadzący

Marek Janik

Adresat

Osoby które odnajdują się w codziennej komunikacji po angielsku,  ale mają problemy z wyczuciem właściwego stylu w mowie i piśmie. Często gubią się w mniej typowych sytuacjach. Chcą ograniczyć dyskomfort i nabrać pewności siebie.

Cele

Zintegrowane umiejętności. Opanowanie wypowiedzi ustnych i pisemnych w odpowiednim stylu (formalnych i nieformalnym) zależnie od okoliczności. Ograniczenie braku komfortu i poczucia zagubienia w przypadku niezrozumienia. Zrozumienie naturalnego języka mówionego włączając rozumienie akcentów regionalnych: brytyjskich, amerykańskiego i „nie-rodzimych” 

Program

Praca nad uaktywnieniem i rozszerzeniem zintegrowanych umiejętności. Słownictwo (odpowiedni dobór słów w kontekście, styl codzienny i formalny). Struktury języka w zależności od omawianych materiałów. Szczegółowy program opracowany będzie na podstawie poziomu uczestników.