Zakres szkolenia

Kursy semestralne

Tytuł szkolenia

Angielski_English that works (poziom co najmniej średniozaawansowany)

Termin

18-09-2020, 19-09-2020, 20-09-2020, 21-09-2020, 22-09-2020, 23-09-2020, 24-09-2020, 25-09-2020, 26-09-2020, 27-09-2020, 28-09-2020, 29-09-2020, 30-09-2020, 01-10-2020, 02-10-2020, 03-10-2020, 04-10-2020, 05-10-2020, 06-10-2020, 07-10-2020, 08-10-2020, 09-10-2020, 10-10-2020, 11-10-2020, 12-10-2020, 13-10-2020, 14-10-2020, 15-10-2020, 16-10-2020, 17-10-2020, 18-10-2020, 19-10-2020, 20-10-2020, 21-10-2020, 22-10-2020, 23-10-2020, 24-10-2020, 25-10-2020, 26-10-2020, 27-10-2020, 28-10-2020, 29-10-2020, 30-10-2020, 31-10-2020, 01-11-2020, 02-11-2020, 03-11-2020, 04-11-2020, 05-11-2020, 06-11-2020, 07-11-2020, 08-11-2020, 09-11-2020, 10-11-2020, 11-11-2020, 12-11-2020, 13-11-2020, 14-11-2020, 15-11-2020, 16-11-2020, 17-11-2020, 18-11-2020, 19-11-2020, 20-11-2020, 21-11-2020, 22-11-2020, 23-11-2020, 24-11-2020, 25-11-2020, 26-11-2020, 27-11-2020, 28-11-2020, 29-11-2020, 30-11-2020, 01-12-2020, 02-12-2020, 03-12-2020, 04-12-2020, 05-12-2020, 06-12-2020, 07-12-2020, 08-12-2020, 09-12-2020, 10-12-2020, 11-12-2020, 12-12-2020, 13-12-2020, 14-12-2020, 15-12-2020, 16-12-2020, 17-12-2020, 18-12-2020

Termin

18.09-18.12.2020

Czas trwania

50 godzin dydaktycznych

środa i piątek w godz. 8:00-9:30

Forma zajęć

Praca z tekstem, dyskusja w grupie, praca w parach, słuchanie materiałów audio

Liczba uczestników

6-12 osób

Koszt

1090.00 PLN

Prowadzący

Anna Cegiełkowska

Adresat

Pracownicy administracji publicznej, którym zależy na podtrzymaniu kontaktu z językiem obcym

Cele

Poprawa pewności siebie w mówieniu i czytaniu poprzez ugruntowanie struktur językowych i przydatnych wyrażeń; rozwijanie - w zrównoważony sposób - umiejętności językowych i komunikacyjnych

Program

Program w naturalny sposób łączy 5 podstawowych kompetencji: czytanie, mówienie, słuchanie, właściwy dobór słownictwa i poprawne stosowanie podstawowych struktur gramatycznych. Skupia się na rozwoju umiejętności wypowiadania się na tematy dotyczące pracy zawowodwej, aktualnych wydarzeń, życia we współczesnym świecie i otaczającej nas rzeczywistości. Rozwinięte zostaną - zgodnie z preferencjami uczestników - umiejętności pozyskiwania informacji źródłowych w języku angielskim.Bazując na prefernacjach i zainteresowaniach uczestników, wnikliwego czytania materiałów, precyzyjnego zadawania pytań i analizowania problemów.
Podczas całego kursu będzie położony nacisk  na umiejętność przetwarzania i prezentowania informacji, a także czynnego udziału w dyskusji na ich temat.