Tytuł szkolenia

Angielski - Culture Awareness (poziom co najmniej średnio-zaawansowany)

Termin

09-10-2019, 10-10-2019, 11-10-2019

Termin

9-11.10.2019

Czas trwania

20 godzin dydaktycznych

(3 dni zajęć), godz. 10:00-15:30

Forma zajęć

Forma warsztatów raczej niż wykładu z bogatymi ilustracjami w języku angielskim: dyskusje, czytanie i słuchanie, video. Dużo czasu poświęcone na pracę ze zróżnicowanymi materiałami autentycznymi. Różnorodne formy pracy: w parach, grupach, aktywizujący charakter zajęć.

Liczba uczestników

6-11 osób

Koszt

680.00 PLN

Prowadzący

Marek Janik

Adresat

Osoby które odnajdują się w codziennej komunikacji po angielsku, poziom co najmniej B1 i pragną poszerzyć swoje kompetencje w zakresie znajomości kultury i zwyczajów krajów anglojęzycznych: USA, Wielkiej Brytanii i Australii. 

Cele

Zrozumienie i wyczucie norm zachowań, kultury, obyczajów krajów anglojęzycznych. Zrozumienie naturalnego języka mówionego i potocznego włączając rozumienie akcentów regionalnych: brytyjskich (Irish, Scottish, etc.), amerykańskiego. 

Program

Głównym zagadnieniem będzie aktywne omówienie, zilustrowane praktycznymi przykładami zagadnień różnic w kulturze i normach krajów anglojęzycznych, głównie USA, UK i Irlandii.    Szczegółowy program opracowany będzie na podstawie poziomu i potrzeb uczestników.