Tytuł szkolenia

Angielski - Coraz lepszy angielski – kurs sobotni dla urzędników (poziom średniozaawansowany)

Termin

10-11-2018, 11-11-2018, 12-11-2018, 13-11-2018, 14-11-2018, 15-11-2018, 16-11-2018, 17-11-2018, 18-11-2018, 19-11-2018, 20-11-2018, 21-11-2018, 22-11-2018, 23-11-2018, 24-11-2018, 25-11-2018, 26-11-2018, 27-11-2018, 28-11-2018, 29-11-2018, 30-11-2018, 01-12-2018, 02-12-2018, 03-12-2018, 04-12-2018, 05-12-2018, 06-12-2018, 07-12-2018, 08-12-2018, 09-12-2018, 10-12-2018, 11-12-2018, 12-12-2018, 13-12-2018, 14-12-2018, 15-12-2018

Termin

10.11-15.12.2018

Czas trwania

24 godziny lekcyjne

6 spotkań w soboty w godz. 8:30-11:45 

Forma zajęć

Ćwiczenie umiejętności językowych: mówienia, czytania tekstów autentycznych; elementy tłumaczenia, rozumienia ze słuchu oryginalnych nagrań, przyswajania słownictwa z danego zakresu tematycznego; praca w parach/grupach, itd.

Liczba uczestników

6-12 osób

Koszt

690.00 PLN

Adresat

Pracownicy administracji publicznej władający językiem angielskim, którzy w pracy zawodowej nie używają tego języka regularnie

Cele

Doskonalenie umiejętności – głównie mówienia i słuchania

Program

Aktualne wydarzenia (Polska, UE, świat); rozwijanie wszystkich umiejętności językowych poprzez dyskusje w grupie, aktywne uczestnictwo i prezentowanie własnego stanowiska. Każda edycja kursu rozpoczyna się określeniem potrzeb danej grupy, do których lektorzy przygotowują odpowiednie materiały.