Zakres szkolenia

Kursy semestralne

Tytuł szkolenia

Angielski_ Activating and Expanding Skills. Mówię lepiej. (poziom średniozaawansowany)

Termin

18-09-2020, 19-09-2020, 20-09-2020, 21-09-2020, 22-09-2020, 23-09-2020, 24-09-2020, 25-09-2020, 26-09-2020, 27-09-2020, 28-09-2020, 29-09-2020, 30-09-2020, 01-10-2020, 02-10-2020, 03-10-2020, 04-10-2020, 05-10-2020, 06-10-2020, 07-10-2020, 08-10-2020, 09-10-2020, 10-10-2020, 11-10-2020, 12-10-2020, 13-10-2020, 14-10-2020, 15-10-2020, 16-10-2020, 17-10-2020, 18-10-2020, 19-10-2020, 20-10-2020, 21-10-2020, 22-10-2020, 23-10-2020, 24-10-2020, 25-10-2020, 26-10-2020, 27-10-2020, 28-10-2020, 29-10-2020, 30-10-2020, 31-10-2020, 01-11-2020, 02-11-2020, 03-11-2020, 04-11-2020, 05-11-2020, 06-11-2020, 07-11-2020, 08-11-2020, 09-11-2020, 10-11-2020, 11-11-2020, 12-11-2020, 13-11-2020, 14-11-2020, 15-11-2020, 16-11-2020, 17-11-2020, 18-11-2020, 19-11-2020, 20-11-2020, 21-11-2020, 22-11-2020, 23-11-2020, 24-11-2020, 25-11-2020, 26-11-2020, 27-11-2020, 28-11-2020, 29-11-2020, 30-11-2020, 01-12-2020, 02-12-2020, 03-12-2020, 04-12-2020, 05-12-2020, 06-12-2020, 07-12-2020, 08-12-2020, 09-12-2020, 10-12-2020, 11-12-2020, 12-12-2020, 13-12-2020, 14-12-2020, 15-12-2020, 16-12-2020, 17-12-2020, 18-12-2020

Termin

18.09-18.12.2020 r.

Czas trwania

50 godzin dydaktycznych

wtorek i czwartek godz. 15:45-17:15

Forma zajęć

Zajęcia praktyczne z wykorzystaniem multimediów. Praca ze zróżnicowanymi materiałami autentycznymi. Różnorodne formy pracy o aktywizującym charakterze z przykładami audio-video.

Liczba uczestników

6-12 osób

Koszt

1090.00 PLN

Prowadzący

Marek Janik

Adresat

Osoby, które chcą ograniczyć dyskomfort i nabrać więcej pewności siebie w komunikacji. 

Cele

Opanowanie wypowiedzi ustnych i pisemnych w odpowiednim stylu zależnie od okoliczności. Ograniczenie braku komfortu wypowiedzi i rozumienia Zrozumienie naturalnego języka i lokalnych akcentów: brytyjskich, amerykańskiego i „nie-rodzimych” 

Program

Praca nad słownictwem w formie przyjaznej dla uczestników (bogate listy słownictwa na każdych zajęciach). Przydatne uwagi praktyczne co do struktur językowych.  Szczegółowy program opracowany będzie na podstawie poziomu uczestników.