Zakres szkolenia

Kursy semestralne

Tytuł szkolenia

Angielski - Activate your language skills (poziom średniozaawansowany wyższy)

Termin

03-03-2020, 04-03-2020, 05-03-2020, 06-03-2020, 07-03-2020, 08-03-2020, 09-03-2020, 10-03-2020, 11-03-2020, 12-03-2020, 13-03-2020, 14-03-2020, 15-03-2020, 16-03-2020, 17-03-2020, 18-03-2020, 19-03-2020, 20-03-2020, 21-03-2020, 22-03-2020, 23-03-2020, 24-03-2020, 25-03-2020, 26-03-2020, 27-03-2020, 28-03-2020, 29-03-2020, 30-03-2020, 31-03-2020, 01-04-2020, 02-04-2020, 03-04-2020, 04-04-2020, 05-04-2020, 06-04-2020, 07-04-2020, 08-04-2020, 09-04-2020, 10-04-2020, 11-04-2020, 12-04-2020, 13-04-2020, 14-04-2020, 15-04-2020, 16-04-2020, 17-04-2020, 18-04-2020, 19-04-2020, 20-04-2020, 21-04-2020, 22-04-2020, 23-04-2020, 24-04-2020, 25-04-2020, 26-04-2020, 27-04-2020, 28-04-2020, 29-04-2020, 30-04-2020, 01-05-2020, 02-05-2020, 03-05-2020, 04-05-2020, 05-05-2020, 06-05-2020, 07-05-2020, 08-05-2020, 09-05-2020, 10-05-2020, 11-05-2020, 12-05-2020, 13-05-2020, 14-05-2020, 15-05-2020, 16-05-2020, 17-05-2020, 18-05-2020, 19-05-2020, 20-05-2020, 21-05-2020, 22-05-2020, 23-05-2020, 24-05-2020, 25-05-2020, 26-05-2020, 27-05-2020, 28-05-2020, 29-05-2020, 30-05-2020, 31-05-2020, 01-06-2020, 02-06-2020, 03-06-2020, 04-06-2020, 05-06-2020, 06-06-2020, 07-06-2020, 08-06-2020, 09-06-2020, 10-06-2020

Termin

3.03-9.06.2020 

Czas trwania

50 godzin dydaktycznych

wtorek i czwartek w godz. 16:00-17:30

 

Forma zajęć

Różnorodne formy pracy: w parach, grupach, dyskusje, zawsze o praktycznym i aktywizującym charakterze. Dużo czasu poświęcone na pracę ze zróżnicowanymi autentycznymi materiałami.

Liczba uczestników

6-12 osób

Koszt

1090.00 PLN

Prowadzący

Marek Janik

Adresat

Osoby, które odnajdują się w codziennej komunikacji po angielsku,  ale mają problemy z wyczuciem właściwego stylu w mowie i piśmie. Często gubią się w mniej typowych sytuacjach. Chcą ograniczyć dyskomfort i nabrać pewności siebie.

Cele

Zintegrowanie umiejętności. Doskonalenie praktycznych i wszechstronnych umiejętności porozumiewania się w odpowiednim stylu (formalnym i nieformalnym) zależnie od okoliczności.  Ograniczenie braku komfortu i poczucia zagubienia w przypadku niezrozumienia. 

Program

Uaktywnienie i rozszerzenie zintegrowanych umiejętności. Słownictwo (odpowiedni dobór słów w kontekście, styl codzienny i formalny). Struktury języka w zależności od omawianych materiałów. Szczegółowy program opracowany będzie na podstawie poziomu uczestników.