Tytuł szkolenia

Angielski - „7 dni świat” – piątkowe spotkania z angielskim (poziom średniozaawansowany wyższy) (NOWOŚĆ)

Termin

06-03-2020, 07-03-2020, 08-03-2020, 09-03-2020, 10-03-2020, 11-03-2020, 12-03-2020, 13-03-2020, 14-03-2020, 15-03-2020, 16-03-2020, 17-03-2020, 18-03-2020, 19-03-2020, 20-03-2020, 21-03-2020, 22-03-2020, 23-03-2020, 24-03-2020, 25-03-2020, 26-03-2020, 27-03-2020, 28-03-2020, 29-03-2020, 30-03-2020, 31-03-2020, 01-04-2020, 02-04-2020, 03-04-2020, 04-04-2020, 05-04-2020, 06-04-2020, 07-04-2020, 08-04-2020, 09-04-2020, 10-04-2020, 11-04-2020, 12-04-2020, 13-04-2020, 14-04-2020, 15-04-2020, 16-04-2020, 17-04-2020, 18-04-2020, 19-04-2020, 20-04-2020, 21-04-2020, 22-04-2020, 23-04-2020, 24-04-2020, 25-04-2020, 26-04-2020, 27-04-2020, 28-04-2020, 29-04-2020, 30-04-2020, 01-05-2020, 02-05-2020, 03-05-2020, 04-05-2020, 05-05-2020, 06-05-2020, 07-05-2020, 08-05-2020, 09-05-2020, 10-05-2020, 11-05-2020, 12-05-2020, 13-05-2020, 14-05-2020, 15-05-2020, 16-05-2020, 17-05-2020, 18-05-2020, 19-05-2020, 20-05-2020, 21-05-2020, 22-05-2020, 23-05-2020, 24-05-2020, 25-05-2020, 26-05-2020, 27-05-2020, 28-05-2020, 29-05-2020, 30-05-2020, 31-05-2020, 01-06-2020, 02-06-2020, 03-06-2020, 04-06-2020, 05-06-2020

Termin

6.03-5.06.2020

Czas trwania

24 godziny dydaktyczne

piątek w godz. 15:55-17:25 (12 spotkań po 90 minut)

Forma zajęć

praca indywidualna, w parach i w grupach, debaty, panele dyskusyjne, mini-prezentacje na forum grupy

Liczba uczestników

6-12 osób

Koszt

780.00 PLN

Prowadzący

Paweł Kolczyński

Adresat

Osoby pragnące podnieść poziom wszystkich kompetencji językowych; w szczególności poszerzenie zasobu słownictwa związanego bezpośrednio z zakresem obowiązków zawodowych i z bieżącymi wydarzeniami z dziedziny polityki, stosunków międzynarodowych i kultury.  

Cele

Poszerzenie słownictwa; przypomnienie i ćwiczenie bardziej zaawansowanych struktur językowych; rozwinięcie umiejętności budowania wypowiedzi – nie tylko krótka wymiana zdań w dyskusji, ale też przedstawianie wielowątkowego stanowiska; ćwiczenie rozumienia ze słuchu (nagrania audio-video osób posługujących się różnymi akcentami); nabranie pewności siebie w formułowaniu wypowiedzi w języku angielskim

Program

Piątek po pracy to czas, by złapać oddech przed nachodzącym weekendem i podnieść swoje kompetencje językowe! W przyjaznej atmosferze porozmawiamy o najważniejszych tematach dotyczących pracowników nowoczesnej administracji państwowej oraz o najistotniejszych wydarzeniach ze świata z mijającego tygodnia. Podstawą będą bieżące materiały prasowe.