Tytuł szkolenia

Angielski - 21st-century challenges for the public administration (poziom co najmniej średniozaawansowany wyższy)

Termin

20-09-2019, 21-09-2019, 22-09-2019, 23-09-2019, 24-09-2019, 25-09-2019, 26-09-2019, 27-09-2019, 28-09-2019, 29-09-2019, 30-09-2019, 01-10-2019, 02-10-2019, 03-10-2019, 04-10-2019, 05-10-2019, 06-10-2019, 07-10-2019, 08-10-2019, 09-10-2019, 10-10-2019, 11-10-2019, 12-10-2019, 13-10-2019, 14-10-2019, 15-10-2019, 16-10-2019, 17-10-2019, 18-10-2019, 19-10-2019, 20-10-2019, 21-10-2019, 22-10-2019, 23-10-2019, 24-10-2019, 25-10-2019, 26-10-2019, 27-10-2019, 28-10-2019, 29-10-2019, 30-10-2019, 31-10-2019, 01-11-2019, 02-11-2019, 03-11-2019, 04-11-2019, 05-11-2019, 06-11-2019, 07-11-2019, 08-11-2019, 09-11-2019, 10-11-2019, 11-11-2019, 12-11-2019, 13-11-2019, 14-11-2019, 15-11-2019, 16-11-2019, 17-11-2019, 18-11-2019, 19-11-2019, 20-11-2019, 21-11-2019, 22-11-2019, 23-11-2019, 24-11-2019, 25-11-2019, 26-11-2019, 27-11-2019, 28-11-2019, 29-11-2019, 30-11-2019, 01-12-2019, 02-12-2019, 03-12-2019, 04-12-2019, 05-12-2019, 06-12-2019, 07-12-2019, 08-12-2019, 09-12-2019, 10-12-2019, 11-12-2019, 12-12-2019, 13-12-2019

Termin

20.09-13.12.2019

Czas trwania

24 godziny dydaktyczne

piątek w godz. 15:40-17:10

Forma zajęć

praca indywidualna, w parach i w grupach, debaty, panele dyskusyjne, mini-prezentacje na forum grupy

Liczba uczestników

6-12 osób

Koszt

780.00 PLN

Prowadzący

Paweł Kolczyński

Adresat

osoby świadome wyzwań czekających administrację w nadchodzącej dekadzie, pragnące podnieść poziom wszystkich kompetencji językowych, w szczególności skupiając się na poszerzeniu zasobu słownictwa, nie tylko w dziedzinie związanej bezpośrednio z zakresem aktualnych obowiązków zawodowych, ale też innych tematów, które będą kluczowe dla administracji w najbliższym czasie

Cele

poszerzenie słownictwa; przypomnienie i ćwiczenie bardziej zaawansować struktur językowych; rozwinięcie umiejętności budowanie wypowiedzi – nie tylko krótka wymiana zdań w dyskusji, ale też przedstawianie wielowątkowego stanowiska; ćwiczenie rozumienia ze słuchu (nagrania audio-video osób posługujących się różnymi akcentami)

Efekty szkolenia

tematy najważniejsze dla współczesnej administracji (m.in. nowoczesna edukacja, środowisko, rynek pracy, sztuczna inteligencja i cyberbezpieczeństwo, przyszłość Europy, demografia) – w trakcie każdej sesji uczestnicy poznają zbiór słownictwa związany z danym tematem, wysłuchają lub obejrzą krótki wykład/podcast/wiadomość związany z najnowszymi trendami w danej dziedzinie, przeczytają tekst (fragment dokumentu, artykuł prasowy, fragment książki) oraz będą mieli okazję wypowiedzieć się podczas dyskusji lub w formie symulacji panelu. Każdy z podejmowanych tematów będzie okazją, by poćwiczyć strukturę językową, którą będziemy mogli poćwiczyć w kontekście danego tematu.