Zakres szkolenia

Kursy semestralne

Tytuł szkolenia

Aktywny angielski (poziom średniozaawansowany)

Termin

18-09-2023, 19-09-2023, 20-09-2023, 21-09-2023, 22-09-2023, 23-09-2023, 24-09-2023, 25-09-2023, 26-09-2023, 27-09-2023, 28-09-2023, 29-09-2023, 30-09-2023, 01-10-2023, 02-10-2023, 03-10-2023, 04-10-2023, 05-10-2023, 06-10-2023, 07-10-2023, 08-10-2023, 09-10-2023, 10-10-2023, 11-10-2023, 12-10-2023, 13-10-2023, 14-10-2023, 15-10-2023, 16-10-2023, 17-10-2023, 18-10-2023, 19-10-2023, 20-10-2023, 21-10-2023, 22-10-2023, 23-10-2023, 24-10-2023, 25-10-2023, 26-10-2023, 27-10-2023, 28-10-2023, 29-10-2023, 30-10-2023, 31-10-2023, 01-11-2023, 02-11-2023, 03-11-2023, 04-11-2023, 05-11-2023, 06-11-2023, 07-11-2023, 08-11-2023, 09-11-2023, 10-11-2023, 11-11-2023, 12-11-2023, 13-11-2023, 14-11-2023, 15-11-2023, 16-11-2023, 17-11-2023, 18-11-2023, 19-11-2023, 20-11-2023, 21-11-2023, 22-11-2023, 23-11-2023, 24-11-2023, 25-11-2023, 26-11-2023, 27-11-2023, 28-11-2023, 29-11-2023, 30-11-2023, 01-12-2023, 02-12-2023, 03-12-2023, 04-12-2023, 05-12-2023, 06-12-2023, 07-12-2023, 08-12-2023, 09-12-2023, 10-12-2023, 11-12-2023, 12-12-2023, 13-12-2023, 14-12-2023, 15-12-2023

Termin

18.09 - 15.12.2023

Czas trwania

50 godzin dydaktycznych, zajecia wtorki i czwartki

 - 1 grupa godz. 8:00-9:30

 - 2 grupa godz. 9:40-11:10

 Uwaga: godziny podane są tylko dla dwóch grup. W momencie dużego zainteresowania zostaną stworzone nowe grupy z innymi terminami.

Forma zajęć

online

Liczba uczestników

10

Koszt

1350.00 PLN

Prowadzący

Anna Cegiełkowska

Cele

Podtrzymanie kontaktu z językiem obcym, wzmocnienie poznanych już wyrażeń i przyswojenie nowych przez pracowników administracji publicznej, którzy czują, że ich angielski nie rozwija się z  powodu braku regularnego kontaktu lub sporadycznego użycia języka. 

Efekty szkolenia

Uczestnik kursu uaktywnia swoje zasoby językowe, wzbogaca słownictwo, nabiera większej pewności siebie w kontaktach w języku obcym. Sięga po materiały w języku obcym i potrafi samodzielnie je wykorzystywać.  

Program

Praca w parach, małych grupach. Słuchanie materiałów audio; ćwiczenia utrwalające poznane wyrażenia i struktury, co stanowi podstawę do dyskusji. Oczekiwane aktywne uczestnictwo. 

Kluczowym założeniem jest poprawne mówienie w bardziej świadomy sposób. W programie zebrane zostaną różne elementy, które pomogą w uporządkowaniu i rozbudowaniu własnych zasobów językowych. Tematyka społeczna, zawodowa i sprawy dnia codziennego.