Tytuł szkolenia

7 największych problemów managera/ kierownika w pracy zdalnej i jak je rozwiązać?- warsztat praktyczny

Termin

09-02-2022

Termin

9.02.2022

Czas trwania

1  dzień  szkoleniowy, 8 godzin dydaktycznych (godz. 9.00-16.00)

 

Forma zajęć

ONLINE LIVE

Liczba uczestników

16

Koszt

450.00 PLN

Prowadzący

Barbara Gańcza

Adresat

Kadra zarządzająca administracji publicznej i biznesu

Cele

Warsztat oparty jest na uzyskaniu rozwiązań poszczególnych problemów, z którymi borykają się managerowie, pracodawcy i kadra zarządzająca w administracji publicznej oraz małych i średnich przedsiębiorstwach w pracy zdalnej. W czasie warsztatów stosowane jest podejście polegające na osiągnięciu maksymalnie pozytywnych rezultatów dla 7 zagadnień, uczestnicy zostają wyposażeni w narzędzia pozwalające uniknąć takich problemów w przyszłości

Efekty szkolenia

Wyposażenie uczestników szkolenia w wiedzę, umiejętności i narzędzia, które:

 • usprawnią zarządzanie pracownikami pracującymi zdalnie lub hybrydowo,
 • pozwolą na stosowanie różnych sposobów motywowania pracowników,
 • umożliwią odpowiednie radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych (z uwzględnieniem technik komunikacji),
 • ułatwią budowanie wzajemnych więzi w zespole rozproszonym
 • pozwolą zapobiec powstawianiu problemów w relacji przełożony-podwładny

Program

1. LUDZIE MNIE NIE SŁUCHAJĄ

 • zasady budowania autorytetu dla różnych pokoleń
 • czy sam bym siebie słuchał? Jaki jest mój styl komunikacji?
 • narzędzie dot. aktywnego słuchania
 • asertywne wydawanie poleceń
 • jak skutecznie rozwiązać konflikt?

2. NIE RADZĘ SOBIE ZE STRESEM

 • diagram emocji jako narzędzie do zarządzania emocjami
 • metody neutralizacji stresu ciągłego
 • jak radzić sobie w sytuacjach nagłych?
 • konfliktogenny zespół jako źródło stresu- techniki auto-coachingowe
 • ozwiązywanie problemów a umiejętność odpoczynku

3. TERMINY MNIE GONIĄ….

 • planowanie poszczególnych działań
 • praktyczne wskazówki zarządzania sobą w czasie
 • jak oswoić „deadline”?
 • efektywne delegowanie zadań
 • czas rzeczywisty pracy a czas całkowity

4. SPADA WYDAJNOŚĆ ZESPOŁU

 • 10 błędów w motywowaniu pracowników- jak ich unikać?
 •  jak diagnozować problemy w zespole?
 • co niszczy kreatywność zespołu?
 •  narzędzia zwiększające efektywność poszczególnych członków zespołu
 • wielopokoleniowość jako przyczyna nieporozumień w zespole
 • wzmacnianie zaangażowania zespołu- praktyczne wskazówki

5. DUŻA ROTACJA W ZESPOLE

 • grupa zadaniowa a zespół- istotne różnice i cele tworzenia?
 • diagnozowanie przyczyn rezygnacji z pracy
 • zapobieganie „wypaleniu” pracownika
 • źle dobrani członkowie zespołu- jak zintegrować nowych i  obecnych pracowników

6. JAK WPROWADZIĆ ZMIANY W FIRMIE GDY NIKT ICH NIE CHCE?

 • praca z oporem grupy ( matryca Heike Bruch)
 • jak informować o zmianach by uniknąć negatywnych skutków?
 • jak radzić sobie z „idea-killers”?
 • wizja firmy, misja i wartości zespołu jako kluczowe elementy we wprowadzaniu zmian
 • rola wsparcia managerskiego
 • nagroda i kara- przestarzałe narzędzia managera – co teraz?
 • fazy zmiany, emocja w zmianie ( krzywa Fishera)

7. JAK ZARZĄDZAĆ LUDŹMI PRZY OGRANICZONYM BUDŻECIE?

 • wyznaczanie celów a priorytety firmy
 • diagnozowanie ważności zadań i zasobów
 • pozafinansowe motywowanie pracowników
 • z czego mogę zrezygnować?- zarządzanie budżetem w czasie
 • planowanie długoterminowe czyli w co warto inwestować?- praca w grupie