Support to Albanian Civil Service Reform

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, na podstawie porozumienia z francuską Ecole Nationale d`Administration (ENA), współpracowała w latach 2015-2016 przy realizacji projektu współpracy bliźniaczej w Albanii nr AL 12 IB OT 01 pod nazwą „Wsparcie dla reformy albańskiej Służby Cywilnej” przyznanego przez Komisję Europejską konsorcjum francusko – włoskiemu (Ecole Nationale d`Administration (ENA) i Scuola Nationale dell`Amministrazione). Projekt finansowany ze środków IPA (Instrument for Pre-Accession).

                                                        

 

Jaki jest cel projektu?

Nadrzędnym celem projektu jest wsparcie rządu Albanii w celu wzmocnienia zarządzania sektorem publicznym poprzez poprawę zarządzania zasobami ludzkimi oraz modernizację albańskiej administracji publicznej, zgodnie z kryteriami kopenhaskimi.

Proces reformy administracji publicznej w Albanii i jej dostosowanie do standardów UE jest kluczowym warunkiem przyszłego przystąpienia Albanii do Unii Europejskiej. Projekt niniejszy ma na celu wsparcie wdrożenia nowej ustawy o służbie cywilnej (komponent I) i nowej ustawy powszechnej o postępowaniu administracyjnym (komponent II) zgodnie z wymogami UE. Trzeci element koncentruje się w szczególności na wzmocnieniu zarządzania w służbie cywilnej poprzez opracowywanie i organizowanie szkoleń dla trenerów i ekspertów oraz szkoleń dla urzędników służby cywilnej na temat nowych procedur wynikających z wdrożenia nowej ustawy o służbie cywilnej oraz nowej ustawy powszechnej o postępowaniu administracyjnym (komponent III).

KSAP realizuje część misji eksperckich w Albanii w komponencie I oraz III.